Kaldblodstraver   English

Tilbake

Foto: Helge Severud

Art: Hest
Land: Norge Sverige  
Status:  
Lokalt navn: Kaldblodstraver 
Opprinnelsessted: Norge 
Tilholdssted: Norge 
Om opprinnelsen: Kaldblodstraveren stammer opprinnelig fra dølehesten. Stambokføring ble etablert i 1939. Innkryssing av Svenske travere fra 1960. Norsk og svensk kaldblodstraver er nå en rase. 
Antall
  Antall Hann Hunn Tendens
Totalt: 0 0 0 0
Registrert: 0 100 1464 0
Egenskaper: Utseende (rasestandard): Mankehøyde skal være minimum 148 cm. Hodet skal være bredt og kort med små og spisse ører. Brystkassen skal være bred og dyp og rygglinjen skal være rak, jevn og muskelfylt. Krysset skal være langt, bredt og svakt hellende. Lårpartiet skal være kraftig og godt muskelsatt. Hingsten skal være rettstilt. Levendevekt ligger på rundt 400 kg. Hovedbruksområde: Travløp. Men den er også en allsidig bruks og sportshest.  
Produksjon:  
Forvaltningsarbeid: Registrering utføres av Det Norske Travselskap.Norsk hestesenter har forvaltningsansvar for rasen. De har utarbeidet avlsplan for rasen og ansvar for de sentrale avlstiltak. Hingster til bruk i avl i Norge må kåres på offentlige, norske utstillinger.  
Annet: Innavlsgraden er økende som en følge av innføring av BLUP-indekser uten at det er lagt inn sterke restriksjoner på slektskapsavl.
Kontaktperson: Det Norske Travselskap E-post:dnt@rikstoto.no  

Mer info: