NordGen Husdjur

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Nordisk forskning på klimaendring

Eksperter fra de fem Nordiske land har dannet et nordisk nettverk AnGR-NordicNET (Nordic Research Network on Animal Genetic Resources in the Adaptation to Climate Change). Forskningen skal gi kunnskapsbasis for beslutningstagere og utvikle forskningsstrategi for bevaring, bruk og forskning på husdyrgenetiske ressurser innen spørsmål vedrørende tilpasning til klimaendringene.

Prosjektet finansieres av Nordisk Ministerråd og NordForsk, og går over tre år, innen forskningsprogrammet "Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden". Prosjekt leder er Prof. Theo Meuwissen fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap. Administrativ leder for prosjektet er Dr. Anne Præbel fra NordGen Husdyr.

Les hele saken om husdyrprosjektet AnGR-NordicNET.

Partnere i prosjektet er:

Norge Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap,
Prof. Theo Meuwissen, Prosjekt leder

NordGen, Nordisk Genressurssenter - Husdyr,
Dr. Anne Præbel, Administrativ leder
Sverige Sveriges Landbruksuniversitetet, Institutionen för husdjursgenetikk,
Prof. Erling Strandberg 
Danmark Århus Universitet, Institut for Molekylærbiologi og genetik, 
Dr. Peter Løvendahl

Videncentret for Landbrug,
Dr Morten Kargo Sørensen
Island
 
Agricultural University of Iceland, Faculty of Land and Animal Resources,
Dr Emma Eythorsdottir
Finland MTT, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Forskning om bioteknik och livsmedel,
Prof. Juha Kantanen
Sidansvarig:  Anne Præbel

 

nordforsk-logo

logoNordicNet

Läs mer

Mer informasjon om AnGR-NordicNET finner du på prosjektens hjemmesider.

Internasjonal konferanse "Genetic Resources for Food and Agriculture in a Changing Climate" arrangeres 27.-29.1.2014 i Lillehammer, Norge. Mer informasjon finner du på hjemmesider  http://climate.nordgen.org

Kontakt

Anne Præbel, Administrativ leder