NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Korndatabas

BGS - International Database for Barley Genes and Barley Genetic Stocks

front3

front4

front5

front6

En ny databas för ”Barley Genes and Barley Genetic Stocks” har blivit rekonstruerad och är tillgänglig för alla kornforskare världen över. Huvuddelen innehåller en allmän struktur över nomenklaturen, lokussymbolen, nedärvningen, beskrivningen av morfologiska och fysiologiska karaktärer även illustrerat med ett fotografi, den första upptäckta mutanten, antalet alleler tillhörande den bestämda genen, vilken mutant som har använts för beskrivningen, ursprungs germplasm och referenser i historisk ordning. Den andra delen visar data om ursprungsmaterialet  över alla 10 000 svenska kornmutanter med bl.a. uppgiften om induktion av det mutagena ämnet och förhållandet till BGS beskrivningar med mera. Databasen är mycket enkelt att använda och varje kornforskare kan hitta vad den söker om en enskild gen. Databasen hittas under adress:  www.nordgen.org/bgs och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Arkiv