Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Fröbeställning

Nordiskt genresurscenter (NordGen) är en nordisk institution och genbank. NordGen bevarar material av nordiskt ursprung, såväl som material av relevans för Norden. Frömaterial i NordGens samlingar är vid förfrågan tillgängliga för växtförädlare, forskare, museer och andra bona fide användare.

NordGen betjänar främst vetenskapliga institutioner, men rimliga förfrågningar från privatpersoner hanteras när resurserna räcker till och beställarna har ett seriöst intresse av att fröodla och hjälpa till med att bevara gamla eller hotade växtsorter. Personer som främst är generellt intresserade av frö för trädgårdsodling, och inte av specifika växtgenetiska resurser, ombedes vänligen att vända sig till andra källor, såsom kommersiella fröfirmor.

Beställning av material för förädling, forskning, undervisning eller annan vetenskaplig användning kan du göra här>>

Hobbysortiment

Bestilling af frø og kartofler (potatis) til hobbyavlere vil kunne ske fra 1. marts 2017. Som noget nyt vil NordGen fra i år tage et administrationsgebyr per frøprøve og kartoffelprøve, der bestilles.

Kartofler vil først kunne bestilles fra 1. marts og ikke som tidligere fra 1. februar. 

De sidste år har der været en overordentlig stor interesse for vores hobbysortiment af både frø og kartofler. Sidste år blev vores hobbyfrøsortiment således udsolgt på blot 5 dage. NordGen har kun begrænsede ressourcer sat af til at opformere og fremstille frøposer til private hobbyformål, så derfor kan vi ikke øge mængden af frø til hobbyformål. For bedre at kunne sikre, at de, som virkelig er interesserede i gamle kultursorter og landsorter, kan få frø, har vi set os nødsaget til at indføre et administrationsgebyr.

Sidansvarig:  Petra Bratt Stamborg

pea_svein_web

Photo: Svein Solberg

Kontakt

contact@nordgen.org