Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Frö och vegetativt material

325 videnskablige plantearter er registreret i vores database, SESTO med 29,323 forskellige accessioner, fortrinsvis af land- og havebrugsplanter.

Planterne bevares for de frøformerede arters vedkommende her ved NordGen, hvorfra materialet kan bestilles. Samlingen består af forskellige typer af materiale lige fra frø af game landracer, vilde slægtninge, ældre sorter og forskningsmateriale. Fælles for materialet er, at det er af nordisk oprindelse eller af relevans. Det kan f.eks være tilpasset dyrkningsforholdene i de Nordiske lande, eller være af central betydning for forskning i Norden.

Til sikring af samlingen er frøene opbevaret på 3 forskellige steder: Basislagret, som idag findes på Årslev forskningscenter på Fyn i Danmark, Aktivlagret som findes her på NordGen i Alnarp i Sverige, og endelig i Sikkerhedslagret på Svalbard i Norge.

Det vegetativt formerede materiale holdes dyrket i klonarkiver i de forskellige Nordiske lande, oftest via de nationale programmer for plantegenetiske ressourcer, mens informationen om materialet bevares af NordGen.

Vill du veta mer om:

Eller vill du söka efter fröprover i vår frölagerdatabas?

Sidansvarig:  Simon Jeppson

trifolium löken 309 x 207