NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Kontakta oss

Vårt huvudkontor och NordGen Växter är beläget i Alnarp utanför Malmö, Sverige. NordGen Husdjur och NordGen Skog finns i Ås, utanför Oslo i Norge.

Huvudkontor samt NordGen Växter

Nordiskt Genresurscenter
Box 41, SE-230 53 Alnarp, Sweden
Besöksadress: Smedjevägen 3, Alnarp

Tel (vx): +46 40-53 66 40

 

NordGen Husdjur och NordGen Skog

Nordiskt Genresurscenter
P.O. Box 115, NO-1431 Ås, Norway
Besöksadress: Raveien 9, Ås

Tel:
NordGen Husdjur: +47 90 36 70 94
NordGen Skog: +47 90 50 66 61

Klicka här för direktnummer och mailadress till oss eller se under Om NordGen/Personal.

Sidansvarig:  Webmaster

nordgen_hus

Vårt huvudkontor ligger i den vackra Alnarpsparken.

Kontakt

Telefon växeln +46 40 53 66 40

E-post: contact@nordgen.org