Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook

Ny publikation 2015:01

KöksvÀxtsorter i Sverige i historisk kontext

Sorter har kommit och sorter har försvunnit genom Ären. Utbudet vi har idag Àr bara en del av vad som fanns för 100 Är sedan. NordGen har under Ären samlat en mÀngd gamla sorter i genbanken, men vet vi hur mycket vi inte lyckats hitta? Det finns ingen fullstÀndig förteckning över de nordiska sorterna genom tiderna, Àven om NordGens sortdatabas i SESTO Àr en bit pÄ vÀgen. Vi vill förbÀttra det.

Under 2012 och 2014 utfördes tvĂ„ projekt med det gemensamma mĂ„let att ta fram en förteckning pĂ„ sorter av köksvĂ€xter som odlats i Sverige frĂ„n 1800-talet till 1930, tillsammans med de beskrivningar av sorterna som finns att finna. Priskuranter (kataloger) frĂ„n fröfirmor inventerades och studerades. Arbetet resluterade i lĂ„nga listor av firmor och utbudet av sorter. Arbetet utfördes av Agneta Börjeson och finansierades av NordGen.

pub_15-01_Sorter_av_koeksvaexter_306

Resultatet frĂ„n dessa tvĂ„ projekt kan man nu ta del av i rapporten "Sorter av köksvĂ€xter. Svenska priskuranter frĂ„n 1800-talet till 1930". I rapporten beskriver Börjeson hur arbetet gick tillvĂ€ga, om sortnamn och sortbgrepp och vilka problem som stöttes pĂ„, hur frökatalogerna tolkades utifrĂ„n olika grödor och hur man kan gĂ„ tillvĂ€ga med fortsatt arbete. I slutet pĂ„ rapporten presenteras dels en lista över frökataloger/priskuranter frĂ„n 1800-talet till 1930 och vilka grödor de saluförde frö av, samt en utförlig förteckning pĂ„ sorter av köksvĂ€xter frĂ„n 1850 till 1930.

Ladda ner  rapporten i pdf-format. 

Arkiv

  • Fröbeställning

  • Här kan du beställa fröer
    från NordGen Växter
  • Sök i databasen:

  • Till fröbeställning