Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook

Ny publikation 2015:01

Köksväxtsorter i Sverige i historisk kontext

Sorter har kommit och sorter har försvunnit genom åren. Utbudet vi har idag är bara en del av vad som fanns för 100 år sedan. NordGen har under åren samlat en mängd gamla sorter i genbanken, men vet vi hur mycket vi inte lyckats hitta? Det finns ingen fullständig förteckning över de nordiska sorterna genom tiderna, även om NordGens sortdatabas i SESTO är en bit på vägen. Vi vill förbättra det.

Under 2012 och 2014 utf√∂rdes tv√• projekt med det gemensamma m√•let att ta fram en f√∂rteckning p√• sorter av k√∂ksv√§xter som odlats i Sverige fr√•n 1800-talet till 1930, tillsammans med de beskrivningar av sorterna som finns att finna. Priskuranter (kataloger) fr√•n fr√∂firmor inventerades och studerades. Arbetet resluterade i l√•nga listor av firmor och utbudet av sorter. Arbetet utf√∂rdes av Agneta B√∂rjeson och finansierades av NordGen.

pub_15-01_Sorter_av_koeksvaexter_306

Resultatet fr√•n dessa tv√• projekt kan man nu ta del av i rapporten "Sorter av k√∂ksv√§xter. Svenska priskuranter fr√•n 1800-talet till 1930". I rapporten beskriver B√∂rjeson hur arbetet gick tillv√§ga, om sortnamn och sortbgrepp och vilka problem som st√∂ttes p√•, hur fr√∂katalogerna tolkades utifr√•n olika gr√∂dor och hur man kan g√• tillv√§ga med fortsatt arbete. I slutet p√• rapporten presenteras dels en lista √∂ver fr√∂kataloger/priskuranter fr√•n 1800-talet till 1930 och vilka gr√∂dor de saluf√∂rde fr√∂ av, samt en utf√∂rlig f√∂rteckning p√• sorter av k√∂ksv√§xter fr√•n 1850 till 1930.

Ladda ner  rapporten i pdf-format. 

Arkiv

  • Fröbeställning

  • Här kan du beställa fröer
    från NordGen Växter
  • Sök i databasen:

  • Till fröbeställning