NordGen

Svalbard Global Seed Vault

Besök oss på Facebook


Instagram

Allmänna publikationer

Här finner du NordGens publikationer, informationsmaterial samt andra dokument relevanta för vår verksamhet. Du kan ladda ner de flesta som PDF:er. Vetenskapliga publikationer finner du under en egen rubrik i menyn till vänster. Se även under respektive sektion för fler ämnesspecifika publikationer.

NordGen Annual Review

annual_review_2014

NordGens kortversion av årsberättelsen innehåller artiklar om våra verksamhetsområden samt en rapport från året som gått. Publikationen är på engelska med sammanfattningar på svenska och finska.
Ladda ner som PDF.

Annual Review 2014 (24 sidor)

Annual Review 2013 (30 sidor)

Annual Review 2012 (26 sidor)

Annual Review 2011   (20 sidor)
Annual Review 2010 (21 sidor) Sammanfattning sv/fi (4 sidor)
Annual Review 2009 (20 sidor)Sammanfattning sv/fi (4 sidor)
Annual Review 2008 (inkl. sammanfattning)

Köksväxter

Sorter av köksväxter.

Sorter av köksväxter 
Svenska priskuranter från 1800-talet till 1930. Av Agneta Börjeson.

NordGen publication series 2015:01

Ladda ner i PDF-format

Kulturreliktväxter

More than just weeds.

More than just weeds 
NordGen's work with Cultural Relict Plants and Bernt Løjtnant's inventories from Denmark.
Editor: Svein Øivind Solberg.

NordGen publication series 2014:03

Ladda ner i PDF-format

Kulturreliktplanter_dk_2014-02-18

Skriften handlar om kulturreliktväxter i Norden, varför de är intressanta och viktiga att bevara, samt ger praktiska tips och råd om hur man kan anpassa skötseln på en plats så att reliktväxter kan få möjlighet att överleva och trivas.
40 sidor.

På dansk:
Kulturreliktplanter Levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem låg upplösning för webläsning och delning (1,5 MB). 
Kulturreliktplanter Levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem hög upplösning för utskrift (27,3 MB).

På svenska:
Kulturreliktväxter Levande fornminnen och hur vi bevarar dem låg upplösning för webläsning och delning (1,5 MB).
Kulturreliktväxter Levande fornminnen och hur vi bevarar dem hög upplösning för utskrift (27,3 MB).

Ört- och medicinalväxter

Medicinalvaxter

Spice- and Medicinal Plants in the Nordic and Baltic Countries
Conservation of Genetic Resources

Ladda ner i PDF-format

Folder om NordGen

nordgenfolder1

En folder om NordGen (en vikt A4). Finns på svenska och engelska.

Ladda ner den svenska versionen i PDF-format
Ladda ner den engelska versionen i PDF-format

Folder Farm Animals (4 sidor)

folder_husdjur_webb

NordGen Farm Animals presenterar husdjursavdelningens verksamhet. Foldern är på engelska.

Ladda ner den som PDF eller beställ den från oss på info@nordgen.org. Glöm inte att skriva din postadress och hur många exemplar du vill ha.

Folder Växter (4-sidig)

flyer_planter

NordGen- sikrer det biologiske livsgrundlag for nutid og fremtid (dansk)

NordGen - för bevarande av genetiska resurser (svenska)

NordGen - Secures the biological livelihood for the present and the future (English)

Biodiversity - a key factor in a changing climate

miljofolder_webb

Foldern beskriver vår ståndpunkt när det gäller bevarandet av den biologiska mångfalden. Foldern finns endast på engelska. Ladda ner som PDF eller beställ den från oss på info@nordgen.org. Glöm inte att skriva din postadress och hur många exemplar du vill ha.

Nordiske Genressurser

Nordiske Genressurser är en tidskrift som informerar om vårt arbete med att tillvarata genetiska resurser inom växter, husdjur och skog. Nordiske Genressurser utkommer med ett nummer om året på skandinaviska, engelska och finska.

Från och med 2009 utkommer Nordiska Genressurser tillsammans med årsberättelsen för föregående år.

genresurser_143

Här kan du ladda ner 2008 års publikation i PDF-format på

Norska

Engelska

Finska

Övriga publikationer

Nordiska ministerrådet:

Till Nordiska rådets övriga publikationer >>

Agenda 21 (2005)