Månad: september 2017

Ny doktorsavhandling om lantraser

I doktorsavhandlingen ”Genes, Gastronomy and Gratitude – The development and future of the conservation of native breeds” har Ulla Ovaska gjort fallstudier av hur arbetet med att bevara dels finska lantraser och dels den ryska boskapsrasen Yakutian Cattle, ser ut....

Läs hela artikeln

NordGen hörs i Sisuradio

I Sisuradions sändningar idag kan ni höra NordGens medarbetare berätta om finska potatissorter och vikten av genetisk diversitet vid klimatförändringar. Hos NordGen i Alnarp bevarar vi omkring 70 olika sorters potatis i vårt in vitro-laboratorium. Med andra ord använder vi...

Läs hela artikeln

EU-projekt ska hitta nya växtbaserade proteinkällor

  Projektet ska även undersöka vilka nya möjligheter som finns för att använda vallväxter som människoföda. Arbetet som utförs inom EUCLEG kommer att inkludera bland annat utveckling av sökbara databaser, evaluering av genetiska resurser på flera olika platser och molekylära...

Läs hela artikeln

Björnjägarens bönor har hittat hem

De svenska utvandrarna bar inte bara med sig hoppet om ett bättre liv till Amerika. Även frön från det forna hemlandet packades ner. Nu uppförökar vi Hartley Jepsons bruna bönor på NordGen – bönor som bott i Maine i flera...

Läs hela artikeln