Månad: oktober 2017

NordGen deltar i internationell konferens om växtgenetiska resurser i Kigali

Olja, diamanter och kol är naturresurser som du är väl bekant med. Men visste du att frisk luft, rent vatten och växter också räknas till denna kategori? Just nu deltar NordGen i en internationell konferens för att diskutera hur vi...

Läs hela artikeln

Nu kan vi grobarhetstesta Kvanne

I morse kom leveransen av våra nya inkubationsskåp. Med hjälp av dessa kan vi göra ett ännu bättre jobb med att bevara genetisk diversitet bland växter viktiga för vår matproduktion.   Med jämna mellanrum testar vi på NordGen de fröprov...

Läs hela artikeln

NordGen deponerar egna frön i Globala frövalvet på Svalbard

  Rimfrosten gnistrar i den tunga ståldörren. Valvet inne i berget med den ständiga permafrosten väntar tyst och stilla på nästa besökare. Den här gången ska NordGen deponera sina egna fröprover.   Hjulen på vagnen som bär lådorna med frön...

Läs hela artikeln

Du missar väl inte vår temadag?

Varje år produceras det 350 miljoner skogsplantor i Sverige. Merparten av dessa kommer från ett förädlat frö. Ska vi nå målet att ha väl växande skogar där den biologiska och genetiska mångfalden är tryggad krävs det att vi säkrar kompetensförsörjningen....

Läs hela artikeln

NordGen deltar i kick-off för BalticWheat-nätverket

  Den 12-13 oktober arrangeras en kick-off för nätverket BalticWheat i Malmö. Klimatförändringar, svampresistens och fenotypteknologier står på agendan inom nätverket som NordGen ingår i.   Gödningsmedel och bekämpningsmedel från jordbruket är föroreningar som orsakar stora problem i Östersjön. Syftet...

Läs hela artikeln

Europeiskt växtsamarbete inspireras av nordisk modell

Under torsdagen inleddes en workshop i Rom med syftet att skapa ett samarbete på europeisk nivå mellan privata och offentliga aktörer inom växtgenetiska resurser. Ett sådant samarbete finns redan mellan de nordiska länderna. Detta samarbete, som administreras av NordGen, är...

Läs hela artikeln

Välkommen in i vårt frölabb!

Samla in frön och bevara dem för framtiden – hur svårt kan det vara egentligen? Det kan faktiskt vara en hel vetenskap. Följ med in på ett besök i NordGens frölaboratorium!   Det rasslar från bondbönorna som försiktigt puttas ner...

Läs hela artikeln

Skog viktig för en fossilfri framtid

Felby var en av talarna på NordGens skogskonferens “Innovation and forest regeneration” i Silkeborg, Danmark den 19-20:e september 2017. – Teknikerna för att ersätta fossilbaserade kolprodukter finns redan men förnyelsebara kolbaserade produkter är fortfarande dyrare än sina fossila motsvarigheter, sa...

Läs hela artikeln

Månadens växtporträtt: Vildapel

Varje månad publicerar vi ett växtporträtt i projektet “Vilda kultursläktingar”. Oktober månads växt är vildapel. Vildapel är både en vild släkting och en förfader till vårt domesticerade äpple. Det finns i nästan alla europeiska länder, förutom på Island. Dess vetenskapliga...

Läs hela artikeln