Månad: april 2021

Bevattning på skogsplantskola i norska Biri

Islänningar i majoritet bland årets skogsstipendiater

I år kom det totalt in 14 ansökningar innan deadline för skogsstipendiet som utlyses varje år av NordGen Skog och SamNordisk Skogsforskning (SNS). Av dessa beviljades totalt åtta stipendium på sammanlagt 100 000 norska kronor. En stor del av de sökande...

Läs hela artikeln

Ny, unik studie visar på potential i att använda mjölk från lantraser till produktion av livsmedelskomponenter med hälsofrämjande egenskaper

De goda resultatet från studien kan leda till nya kommersiella användningsområden för mjölk från de nordiska lantraserna. Det kan betyda mycket för att främja ett hållbart nyttjande av lantraserna som i många fall riskerar att dö ut.

Läs hela artikeln
Rödklöver i Norge

NordGens rödklöversamling viktig för utvecklingen av vinterhärdiga foderväxter

I projektet Arctic Clover har vilda sorter och lantsorter ur NordGens samling av rödklöver jämförts med kommersiella sorter. En ny vetenskaplig artikel visar nu att genbanksmaterialet bär på viktiga egenskaper som kan användas för att ta fram bättre rödklöversorter, inte...

Läs hela artikeln