Bekanta dig med fjällboskapens värld genom att spela

Mobilspelet börjar med att spelaren som nybyggare röjer åker. Det måste finnas tillräckligt med foder för att boskapen ska överleva vintern. Bild: Laura Karppinen, AhlmanEdu

Bekanta dig med fjällboskapens värld genom att spela 3MC-projektets spelutvecklare har skapat en spelapp som tar upp de nordiska fjällboskapen under de senaste tvåhundra åren. Appen kan också användas för undervisning.

Hur går det för nötkreaturen till exempel under krigsåren? Genom att spela får du prova om du kan skapa en framtid för dina nordliga lantrasboskap på gården trots ofrånkomliga motgångar. Spelet kombinerar fakta med fiktion.

Det är AhlmanEdu i Tammerfors som har tagit fram spelet. I läroinrättningens ladugård finns en av tre levande genbanker för finsk boskap. Hit hör till exempel kon Ylläs, som är av rasen nordfinsk boskap. Under sin livstid har Ylläs producerat över 100 000 liter mjölk. AhlmanEdu erbjuder förutom utbildning relaterad till djur också till exempel mångsidig utbildning i spelbranschen.

Ladda ner mobilspelet på Google Play!

Ladda ner