Brown Bee Wiki

Flera bin kryper omkring på en vaxkaka.
Bruna bin på Læsø i Danmark. © Per Kryger, Aarhus Universitet.

Ett av djuren som NordGen Husdjur arbetar med är att främja förvaltningen av det utrotningshotade nordiska biet. Ett verktyg i det arbetet är att upprätthålla en så kallad Brown Bee Wiki. En plats där biodlare och andra intresserade kan dela och ta till sig information om birasen.

Det nordiska bruna eller svarta biet är det honungsbi som ursprungligen kommer från Norden. Under hundratals år har det anpassat sig till vårt nordiska klimat och fortsätter bland annat att flyga vid lägre temperaturer än andra raser. Men det nordiska biet är utrotningshotat. NordGen har publicerat en plan med råd om hur biets status kan stärkas, som nyligen uppdaterats. Som en del i denna plan ingår verktyget Brown Bee Wiki, en plattform där biodlare som håller nordiska bin kan mötas och utbyta kunskaper. Verktyget är öppet för alla som är intresserade att läsa och fylla på med egen kunskap.

Besök Brown Bee Wiki Läs mer om projektet