2nd GENBIS SOP Workshop

Plats: Alnarp, Sverige

Datum: 26 april 2023 - 28 april 2023

 
 

Workshop med deltagare från genbanker i de Nordiska och Baltiska länderna som träffas för att diskutera Standard Operating Procedures (SOP) för GENBIS.

Finansierat av “The Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC)“.