Spannmål

Cerealtekniska arbetsgruppens vårmöte

Plats: Alnarp, Sweden

Datum: 18 april 2023

 
 

Cerealtekniska arbetsgruppen som NordGen ingår i håller sitt vårmöte på NordGens huvudkontor.