Möte i 3MC-projektet

Plats: Online

Datum: 4 januari 2021

Tid: 13.00 - 14.00

 
 

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka allmänhetens medvetenhet om nordiska lantraser av ko, deras kulturarv och genetiska resurser

Läs mer om 3MC-projektet här

Bild: Helena Malmqvist, inskickad till fototävlingen inom 3MC-projektet