Lila aster

Möte i arbetsgruppen för prydnads- och aromatiska växter

Plats: Alnarp, Sverige

Datum: 27 mars 2023 - 28 mars 2023

 
 

NordGen Växters arbetsgrupp för prydnads- och aromatiska växter, med representanter från hela Norden, träffas i Alnarp för att diskutera aktuella frågor.