Ett fält med spannmål

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål

Plats: Online

Datum: 2 november 2020

Tid: 10.00 - 12.00

 
 

NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål möts online för att diskutera relevanta frågor.