Ett fält med spannmål

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål

Plats: Online

Datum: 02/11 2020

Tid: kl 10.00 - 12.00

 
 

NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål möts online för att diskutera relevanta frågor.