Detalj av barrträd

NordGen Skog arrangerar temadag på Island

Plats: Mógilsá, Island

Datum: 13 april 2023

Tid: 09.30 - 16.00

 
 

Temadagen kommer fokusera på produktion av isländska skogsplantor genom olika metoder. Merparten av programmet genomförs på isländska. Kontakta Brynjar Skúlason om du vill delta eller har frågor: Brynjar.Skulason@skogur.is

Program:

9:30–10:00    Coffee and registration

10:00–10:10    Welcome to Nordgen thematic day

10:10–11:00    Challenges in seedling production due to rapidly increasing demand: Katrín Ásgrímsdóttir and Hrefna Jóhannesdóttir

11:00–11:40    Practical approach on production of Sitka spruce: Björn Borgan (in English)

11:40-12:10    Propagation of Hrymur (hybrid larch) with cuttings: Rakel J. Jónsdóttir

12:10-13:00    Lunch

13:00-13:30    Rapid propagation of black cottonwood: Þorbergur Hjalti Jónsson and Úlfur Óskarsson

13:30-14:00    Growing regimes and practical procedures in nurseries producing forest seedlings stored in freezers during winter: Hallur Björgvinsson

14:00-14:30    Effects of delayed planting time of freezer stored seedlings on growth and hardening processes in autumn: Rakel J. Jónsdóttir

14:30-15:00    Coffee

15:00-15:40    Minimizing the risk of diseases and early detection when it happens: Björn Borgan (in English)

15:40-16:00    Discussion and finish