NordGen Skog Rådsmøte

Plats: Online

Datum: 25 mars 2021

 
 

Nordiske representanter møtes for å diskutere NordGen Skogs utadrettede virksomhet, samt aktuelle problemstillinger vedrørende skogforyngelse, frø- og planteproduksjon i det nordiske skogbruket. NordGen Skog-SNS stipendtildeling.

Foto: Dan Aamlid/NIBIO