Närbild på spannmålsax.

NPPN:s Virtuella Fältdag 2020

Plats: Möte online

Datum: 17 juni 2020

Tid: 09.00 - 15.00

 
 

Den 17 juni arrangerar det nordiska nätverket för växtfenotypning (NPPN) sin årliga fältdag. NPPN är en del av det nordiska PPP-samarbetsprojektet 6P. Men på grund av reserestriktioner och begränsningar för folksamlingar till följd av COVID-19, arrangeras dagen i år som ett online möte via ZOOM.

Konferensen delas upp i en morgonsession (9:00-11:00) och en eftermiddagssession (13:00-15:00). Den första sessionen kommer att fokusera på framstegen inom robotteknologi och virtual reality i jordbruket med presentationer från forskare vid det norska universitet för biovetenskap (NMBU) och Making View AS. Den andra sessionen kommer att handla om tillämpningar och fältobservationer med presentationer från Graminor och NMBU Vollebecks forskningsgård.

Läs mer här.