Nysått gräs i rader med brun jord mellan.

Styrgruppsmöte i PPP-projektet

Plats: Online

Datum: 11 maj 2021

 
 

Styrgruppen för det nordiska samarbetet mellan offentliga och privata aktörer för pre-breeding av grödor (PPP) har sitt första möte för året. NordGen agerar som sekretariat för projektet. Gruppen har sitt möte online på grund av rådande omständigheter.