En grupp människor diskuterar ståendes i en odling av spannmål med blå himmel i bakgrunden.

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Plats:

Datum: 17/12 2020

Tid: kl 10.00 - 17.00

 
 

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.