Bronze statue of a horse, cow, three ducks and a goose.

Uppstartsmöte NordFrost

Plats: Online

Datum: 17 februari 2021

Tid: 09.00 - 12.00

 
 

De olika projektdeltagarna i NordFrost träffas för första gången för att ta fram en detaljerad aktivitetsplan. NordFrost är ett nytt nätverk som finansieras av NKJ. Huvudsyftet med nätverket är att utveckla en regional aktivitetsplan för nordiska bevarandeprogram ex situ och in situ. Programmen kommer att fungera som nya verktyg för att öka det nordiska jordbrukets motståndskraft.