Kategori: 3MC

person i skyddsdräkt i laboratorium jobbar med DNA-prover

Ny DNA-forskning  avslöjar de nordliga lantrasdjurens ursprung

Ett internationellt forskarteam jämför nutida DNA-prover med prover från förr. De historiska proven berättar bland annat hur djuren såg ut och vilka egenskaper de hade i det förflutna.

Läs hela artikeln

Professor Charlotte Kroløkke undersöker relationen mellan människa och djur

Inom det tvärvetenskapliga 3MC-projektet studerar professor Charlotte Kroløkke hur relationer mellan människa och djur uppstår. Hennes arbete kan bidra till bättre förståelse om genetiska resurser som former av kulturarv som är värdefulla för framtiden.

Läs hela artikeln
Landskap med lador, kor och människor ur spelapplikationen Nordic Cows

Premiär för det nytänkande jordbruksspelet – lyckliga kor är nyckeln till framgång

Fakta och fiktion möts i Nordic Cows-spelet, som bygger på information från bland annat folksagor, historiska källor och stamtavlor. Spelet är producerat av det tvärvetenskapliga projektet 3MC – Nordiska fjällboskap, som leds av NordGen. Applikationen kan nu laddas ner gratis...

Läs hela artikeln
Myyntikoju vanhanajan markkinoilla. etualalla villasta tehtyjä kirjavia lapasia

Ökad kunskap om lantrasdjur i norr

Det NordGen-ledda 3MC-projektet besöker Peräpohjola marknad i Torneå för att öka kunskap om de nordiska fjällboskapen. På marknaden går det att klappa kor av rasen nordfinsk boskap, och på Tornedalens museum berättar veterinär Ossi Kemppainen om en spännande räddningsinsats.

Läs hela artikeln
Två arkeologer vid ett arbetsbord sågar i gamla djurben för att få fram DNA-material

Auli Bläuer och benbitarnas värld

Auli Bläuer, expert på arkeologisk osteologi, är en av forskarna i 3MC-projektet, som leds av NordGen. Gamla ben berättar om människans och djurens samexistens – ben kan avslöja stora samhälleliga förändringar, som ägt rum för tusentals år sedan.

Läs hela artikeln

Fjällboskapen får en röst i NordGen-lett forskningsprojekt

Just att sprida kunskapen om fjällboskapen är en viktig del av det tvärvetenskapliga 3MC-projektet. Nyligen anordnades ett seminarium i samarbete med Tornedalens museum

Läs hela artikeln
besökaren betraktar utställningen om nordiska fjällboskap

Ny utställning visar tvärvetenskapligt projekt för att öka kunskapen om hotade nordiska fjällboskap

Den 8 april öppnar en ny utställning med det tvärvetenskapliga 3MC-projektet, som leds av NordGen.

Läs hela artikeln
närbild på man med keps och glasögon

Forntida DNA ger ny kunskap om fjällkoraserna i Juha Kantanens forskning

Med hjälp av ny information kan professor Juha Kantanen avslöja de faktorer som gjorde djuren till våra kompanjoner, och vilka anpassningar hos djuren som hjälpte människor överleva de kalla och tuffa förhållandena.

Läs hela artikeln

Ny forskning: Samarbete och deltagande är avgörande för att skydda våra nordiska lantrasdjur

En färsk studie visar att det finns ett stort behov av att skapa dialog och lätta på byråkratiska hinder. Motiverade bönder är en förutsättning för att kunna bevara den genetiska mångfalden.

Läs hela artikeln
Finncattle by the river

Betande lantrasdjur är viktiga för den nordiska biodiversiteten

Varför är inhemska raser så väl lämpade att ta hand om hotade biotoper? Och kan en ko verkligen ersätta en röjsåg? Ilmari Majuri, ägaren till gården Oukamäki och en välkänd förespråkare för lantrasdjur, berättar om vikten av traditionellt bete.

Läs hela artikeln