Kategori: Husdjur

Myyntikoju vanhanajan markkinoilla. etualalla villasta tehtyjä kirjavia lapasia

Ökad kunskap om lantrasdjur i norr

Det NordGen-ledda 3MC-projektet besöker Peräpohjola marknad i Torneå för att öka kunskap om de nordiska fjällboskapen. På marknaden går det att klappa kor av rasen nordfinsk boskap, och på Tornedalens museum berättar veterinär Ossi Kemppainen om en spännande räddningsinsats.

Läs hela artikeln
Gröna träd ramar in en stenig strand, ett kallt hav och snötäckta berg.

NordGen deltog i Tromsömöte där nordiska ministrar diskuterade mat, jordbruk och resiliens

Midnattssolen lyste på de delvis snötäckta bergen när tio nordiska ministrar samlades i Tromsö för att diskutera utmaningar för det nordiska jordbruket.

Läs hela artikeln
Tv arkeologer vid ett arbetsbord sågar i gamla djurben för att få fram DNA-material

Auli Bläuer och benbitarnas värld

Auli Bläuer, expert på arkeologisk osteologi, är en av forskarna i 3MC-projektet, som leds av NordGen. Gamla ben berättar om människans och djurens samexistens – ben kan avslöja stora samhälleliga förändringar, som ägt rum för tusentals år sedan.

Läs hela artikeln

FAO och NordGen i samarbete om webbinarieserie med temat kryobevaring

Det första webbinariet om kryobevaring av husdjursgenetiska resurser äger rum den 18 maj.

Läs hela artikeln

Fjällboskapen får en röst i NordGen-lett forskningsprojekt

Just att sprida kunskapen om fjällboskapen är en viktig del av det tvärvetenskapliga 3MC-projektet. Nyligen anordnades ett seminarium i samarbete med Tornedalens museum

Läs hela artikeln
besökaren betraktar utställningen om nordiska fjällboskap

Ny utställning visar tvärvetenskapligt projekt för att öka kunskapen om hotade nordiska fjällboskap

Den 8 april öppnar en ny utställning med det tvärvetenskapliga 3MC-projektet, som leds av NordGen.

Läs hela artikeln
Vestlandsk fjordfe är en av de sex bevaringsvärda nötkreatursraserna i Norge. Foto: Anna Rehnberg/Norsk genressurssenter/NIBIO

Dyster utveckling vändes i Norge – statistik avgörande för att rädda hotade lantrasdjur

Tillförlitlig släktskapsdata har varit nyckeln till framgång när det kommer till bevarandearbetet av de norska lantrasraserna.

Läs hela artikeln
närbild på man med keps och glasögon

Forntida DNA ger ny kunskap om fjällkoraserna i Juha Kantanens forskning

Med hjälp av ny information kan professor Juha Kantanen avslöja de faktorer som gjorde djuren till våra kompanjoner, och vilka anpassningar hos djuren som hjälpte människor överleva de kalla och tuffa förhållandena.

Läs hela artikeln

Ny forskning: Samarbete och deltagande är avgörande för att skydda våra nordiska lantrasdjur

En färsk studie visar att det finns ett stort behov av att skapa dialog och lätta på byråkratiska hinder. Motiverade bönder är en förutsättning för att kunna bevara den genetiska mångfalden.

Läs hela artikeln
Finncattle by the river

Betande lantrasdjur är viktiga för den nordiska biodiversiteten

Varför är inhemska raser så väl lämpade att ta hand om hotade biotoper? Och kan en ko verkligen ersätta en röjsåg? Ilmari Majuri, ägaren till gården Oukamäki och en välkänd förespråkare för lantrasdjur, berättar om vikten av traditionellt bete.

Läs hela artikeln