Kategori: Husdjur

Foto av blommande ärtplanta

Nordiska ministrar välkomnade expertutredning om genetiska resurser på toppmöte i Island

NordGen var på plats när flera nordiska ministrar träffades på Island nyligen. Ministrarna blev bland annat informerade om en ny rapport som rör tillgång och fördelning av genetiska resurser.

Läs hela artikeln

Biologisk mångfald bland våra lantrasdjur krävs för anpassning till framtida utmaningar

En bred mångfald av lantraser är viktigt för att nordiskt lantbruk ska kunna anpassa sig till framtida, ännu okända, utmaningar.

Läs hela artikeln
Green meadow with a white mountain cattle looking into the camera

NordGen arrangerade workshop om det skriande behovet av att bevara husdjursgenetiska resurser

Vad har en gris i södra Sverige gemensamt med en get utanför Norges kust och en ko i norra Finland? Det kan låta som inledningen på ett skämt, men svaret är inte roligt.

Läs hela artikeln
Ett hav av cikoriablommor med en humla.

NordGen samordnar projekt om nordisk samsyn på genetiska resurser

Just nu samlas världens ledare i Montreal för att nå en överenskommelse om hur den biologiska mångfalden ska räddas och artdöden stoppas. NordGen leder just nu ett projekt som samlar de nordiska ländernas syn på hur tillgång och fördelar från...

Läs hela artikeln
person i skyddsdräkt i laboratorium jobbar med DNA-prover

Ny DNA-forskning  avslöjar de nordliga lantrasdjurens ursprung

Ett internationellt forskarteam jämför nutida DNA-prover med prover från förr. De historiska proven berättar bland annat hur djuren såg ut och vilka egenskaper de hade i det förflutna.

Läs hela artikeln

Professor Charlotte Kroløkke undersöker relationen mellan människa och djur

Inom det tvärvetenskapliga 3MC-projektet studerar professor Charlotte Kroløkke hur relationer mellan människa och djur uppstår. Hennes arbete kan bidra till bättre förståelse om genetiska resurser som former av kulturarv som är värdefulla för framtiden.

Läs hela artikeln
Färöiska hästar

Stor kartläggning av Nordens hästraser ska bidra till ett bättre bevarandearbete

Nytt projekt ska samla in kunskap med syftet att utveckla riktlinjer för ett hållbart bevarande av nordiska hästraser.

Läs hela artikeln
Landskap med lador, kor och människor ur spelapplikationen Nordic Cows

Premiär för det nytänkande jordbruksspelet – lyckliga kor är nyckeln till framgång

Fakta och fiktion möts i Nordic Cows-spelet, som bygger på information från bland annat folksagor, historiska källor och stamtavlor. Spelet är producerat av det tvärvetenskapliga projektet 3MC – Nordiska fjällboskap, som leds av NordGen. Applikationen kan nu laddas ner gratis...

Läs hela artikeln
Svart, vit och brun Färöponny står framför ett vattendrag och karga berg.

Ny forskning på Færøysk hest publisert

Den Færøyske hesten anses som kritisk truet. NordGen har i mange år jobbet for å hjelpe med å ta vare på den unike rasen og nylig har en studie som finner muligheter for bevaring av rasen blitt publisert.

Läs hela artikeln
Myyntikoju vanhanajan markkinoilla. etualalla villasta tehtyjä kirjavia lapasia

Ökad kunskap om lantrasdjur i norr

Det NordGen-ledda 3MC-projektet besöker Peräpohjola marknad i Torneå för att öka kunskap om de nordiska fjällboskapen. På marknaden går det att klappa kor av rasen nordfinsk boskap, och på Tornedalens museum berättar veterinär Ossi Kemppainen om en spännande räddningsinsats.

Läs hela artikeln