Kategori: Okategoriserad

Den stora plenumsalen i FAOs högkvarter

Tillgång och rättigheter till genetiska resurser och kryobevaring i fokus när NordGen deltog under FAO-möte i Rom.

Den här veckan deltog NordGen i den nittonde sessionen av FAO:s kommission för genetiska resurser för livsmedel och jordbruk.

Läs hela artikeln

Nytt kunskapscentrum för biologisk mångfald inom jord-och skogsbruket invigt av nordiska ministrar

Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och två nordiska ministerkollegor deltog när NordGens nya huvudkontor och kunskapscenter invigdes i Alnarp.

Läs hela artikeln
Del av testodlingen som utfördes i norska Tromsö 2018.

Arktisk ärtodling möjlig enligt ny forskning – grön skörd togs på 69e breddgraden

Resultat från forskningsprojektet Arctic Pea har publicerats i en vetenskaplig artikel. Forskningen visar bland annat att det går att odla ärtor för grön skörd så långt norrut som norska Tromsö.

Läs hela artikeln

NordGen lanserar plan för att rädda det hotade nordiska biet

Pressmeddelande, 22 maj 2019 Idag, på den internationella dagen för biologisk mångfald, släpper NordGen en uppdaterad bevarandeplan för det nordiska biet. Målet med planen är att, tillsammans med biodlarföreningar i de olika nordiska länderna, rädda biet från utrotning. Det bruna...

Läs hela artikeln