Kategori: Skog

Bild på små granplantor som växer i växthus

Skogsföryngring med rätt material krävs för klimatanpassningen – användning av skogsplantor och frön i Norden redovisas i ny statistikrapport från NordGen

Tillgång till en samlad och överskådlig statistik är viktig för det nordiska samarbetet och förståelsen för skogsbrukets utveckling.

Läs hela artikeln
Bild från skogsexkursionen i Bregentved där besökarna bland annat fick se ett bestånd av Tysklönn

Trädslagsval och skogarnas anpassning till klimatförändringar i fokus under NordGens skogskonferens

Cirka 100 deltagare närvarade när skogskonferensen arrangerades i danska Ringsted.

Läs hela artikeln
Foto av blommande ärtplanta

Nordiska ministrar välkomnade expertutredning om genetiska resurser på toppmöte i Island

NordGen var på plats när flera nordiska ministrar träffades på Island nyligen. Ministrarna blev bland annat informerade om en ny rapport som rör tillgång och fördelning av genetiska resurser.

Läs hela artikeln

Biologisk mångfald bland våra lantrasdjur krävs för anpassning till framtida utmaningar

En bred mångfald av lantraser är viktigt för att nordiskt lantbruk ska kunna anpassa sig till framtida, ännu okända, utmaningar.

Läs hela artikeln
Ett hav av cikoriablommor med en humla.

NordGen samordnar projekt om nordisk samsyn på genetiska resurser

Just nu samlas världens ledare i Montreal för att nå en överenskommelse om hur den biologiska mångfalden ska räddas och artdöden stoppas. NordGen leder just nu ett projekt som samlar de nordiska ländernas syn på hur tillgång och fördelar från...

Läs hela artikeln
Vy från det grönländska arboretet

Nu kan du söka stipendiet från NordGen Skog och SNS – från Grönland till Spanien, möt några av årets stipendiater

Nu kan du söka det årliga skogsstipendiet, sista ansökningsdag är den 15 february nästa år.

Läs hela artikeln
Guidad rundtur av Skogforsks försökstation Ekebo

Klimatanpassad skog i fokus under NordGen Skogs konferens

Skogskonferensen ”Scoping our forests for the future” innehöll bland annat presentationer från 14 föredragshållare och exkursioner till intressanta platser i Skåne.

Läs hela artikeln

Genetisk mångfald nyckel till framgång när Island planterar skog

NordGens arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser besökte Island och fick ökad kunskap om landets speciella förutsättningar för skogsbruk.

Läs hela artikeln
Gröna träd ramar in en stenig strand, ett kallt hav och snötäckta berg.

NordGen deltog i Tromsömöte där nordiska ministrar diskuterade mat, jordbruk och resiliens

Midnattssolen lyste på de delvis snötäckta bergen när tio nordiska ministrar samlades i Tromsö för att diskutera utmaningar för det nordiska jordbruket.

Läs hela artikeln
Genre photo of forest excursion

Möjligheter och utmaningar inom skoglig föryngring när NordGen Skogs konferens arrangeras i Lund

Skogskonferensen går av stapeln den 27-28 september, läs mer om det spännande programmet.

Läs hela artikeln