Kategori: Skog

Gröna träd ramar in en stenig strand, ett kallt hav och snötäckta berg.

NordGen deltog i Tromsömöte där nordiska ministrar diskuterade mat, jordbruk och resiliens

Midnattssolen lyste på de delvis snötäckta bergen när tio nordiska ministrar samlades i Tromsö för att diskutera utmaningar för det nordiska jordbruket.

Läs hela artikeln
Genre photo of forest excursion

Möjligheter och utmaningar inom skoglig föryngring när NordGen Skogs konferens arrangeras i Lund

Skogskonferensen går av stapeln den 27-28 september, läs mer om det spännande programmet.

Läs hela artikeln

Vellykket skogtemadag i Silkeborg

Ca 50 deltagere deltok fysisk på årets første NordGen Skog temadag, som ble avholdt i Silkeborg, Danmark.

Läs hela artikeln
Granplanta

Nu är det dags att söka NordGens och SNS skogsstipendium – läs om en av årets stipendiater här.

Nu tar vi emot ansökningar, den 15 februari är sista dagen för att anmäla sig till NordGen Skogs och SNS skogsstipendium.

Läs hela artikeln

Ny rapport från NordGen Skog sammanställer statistik över plantor och frön i det nordiska skogsbruket

Statistik är ett viktigt verktyg för att förstå utvecklingen inom skogsbruket. Nyligen publicerades rapporten ” Statistics: Forest Seeds and Plants in the Nordic Region” av NordGen Skog.

Läs hela artikeln
Arkivbild av direktsådd tall.

Klimatfrågor och unga forskare i fokus under NordGen Skogs årliga konferens

Ett 90-tal personer från skogsbranschen deltog under NordGen Skogs digitala konferens då 15 föredragshållare gav presentationer under två dagar.

Läs hela artikeln
Skörd av spannmål på Lönnstorp forskningsstation.

Fler fröbeställningar, digitalisering och ny strategi – läs om verksamhetsåret 2020 i NordGens årsrapport

NordGens årsrapport för verksamhetsåret 2020 är nu tillgänglig. Förutom information om viktiga bedrifter innehåller den digitala publikationen också en video där NordGens direktör, Lise Lykke Steffensen, summerar det föregående året.

Läs hela artikeln
Landrace sheep hiding from the sun

Nordiskt projekt om tillträde och nyttofördelning av genetiska resurser samlar experter till onlineseminarier

Målet med seminarierna är att nå en nordisk samsyn i frågan som korresponderar till de internationella avtal som finns på området.

Läs hela artikeln
Bevattning på skogsplantskola i norska Biri

Islänningar i majoritet bland årets skogsstipendiater

I år kom det totalt in 14 ansökningar innan deadline för skogsstipendiet som utlyses varje år av NordGen Skog och SamNordisk Skogsforskning (SNS). Av dessa beviljades totalt åtta stipendium på sammanlagt 100 000 norska kronor. En stor del av de sökande...

Läs hela artikeln
Detaljbild som visar somatisk embryogenes

Många deltagare på digital temadag om skogsplantproduktion

Fyra föredragshållare berättade om sina erfarenheter kring somatisk embryogenes och sticklingsförökning inom skogsplantproduktionen när NordGen Skogs temadag nyligen arrangerades.

Läs hela artikeln