Kategori: Växter

olika typer av spannmål på vit bakgrund

Debattartikel: Vi behöver kraftsamla för att utnyttja naturens genetiska resurser bättre

Biologisk mångfald och genetiska resurser är inte bara vackra ord utan verktyg som kan och bör användas för att skapa samhällsnytta och bidra till en grön omställning i jordbruket.

Läs hela artikeln

Potatisbackup invigd – sorter viktiga för framtidens lantbruk säkrade i Tyrnävä

Den finske jord- och skogsbruksministern invigde NordGens potatisbackup, placerad på det finska företaget SPK.

Läs hela artikeln

19 nya vilda växtarter prioriteras i Norden – viktiga för klimatanpassningen av jordbruket

Vilda släktingar till exempelvis potatis, vete och timotej har lagts till i lista över prioriterade vild växtarter i Norden.

Läs hela artikeln
Bilden visar en del av NordGens potatissamling.

Säkerhetskopia av den nordiska potatissamlingen flyttar till Finland

NordGens potatissamling, som utgörs av 95 nordiska sorter, är säkerhetskopierad. Denna backup flyttar till företaget SPK utanför finska Uleåborg.

Läs hela artikeln
Bild från workshopen i Oslo

Vilda kulturväxtsläktingar är viktiga för framtidens matproduktion – den kunskapen måste spridas

Idag är det få som känner till att de vilda kulturväxtsläktingarna kan spela en viktig roll för utvecklandet av framtidens jordbruksgrödor. Kunskapsspridning var ett av många ämnen som avhandlades under en workshop i Oslo.

Läs hela artikeln
Del av testodlingen som utfördes i norska Tromsö 2018.

Arktisk ärtodling möjlig enligt ny forskning – grön skörd togs på 69e breddgraden

Resultat från forskningsprojektet Arctic Pea har publicerats i en vetenskaplig artikel. Forskningen visar bland annat att det går att odla ärtor för grön skörd så långt norrut som norska Tromsö.

Läs hela artikeln
Vild skogsklöver från NordGens samling med ursprung från Grevie backar i Skåne.

Nätverk för in situ-bevarande av växtgenetiska resurser i fokus under europeisk konferens

Under konferensen ”Ensuring Diversity for Food and Agriculture” talades det bland annat om varför det är viktigt att skapa ett europeiskt nätverk för in situ-bevarande av växtgenetiska resurser.

Läs hela artikeln
Testbröden som bakades i NordGens studie av enkorn och emmervete.

Bra bakegenskaper och proteinhalter i NordGens enkorn och emmervete

En nyligen slutförd studie visar att enkorn och emmervete ur NordGens samling lämpar sig väl för brödbak. De gamla vetearterna hade även högre proteinhalter än vanligt kvalitetsvete som vanligen används till bakning.

Läs hela artikeln
Bilden visar vild gräslök från Norge som bevaras i NordGens samlingar.

Konferensen ”Ensuring Diversity for Food and Agriculture” är nu öppen för anmälan

Nu går det att anmäla sig till den fyra dagar långa online-konferensen ”Ensuring Diversity for Food and Agriculture" som arrangeras av projektet Farmer’s Pride i samarbete med EUCARPIA och ECPGR.

Läs hela artikeln
Skörd av spannmål på Lönnstorp forskningsstation.

Fler fröbeställningar, digitalisering och ny strategi – läs om verksamhetsåret 2020 i NordGens årsrapport

NordGens årsrapport för verksamhetsåret 2020 är nu tillgänglig. Förutom information om viktiga bedrifter innehåller den digitala publikationen också en video där NordGens direktör, Lise Lykke Steffensen, summerar det föregående året.

Läs hela artikeln