Debatt: Mer forskning behövs om hotade nordiska lantrasdjur

Idag, på Biologiska mångfaldens dag, publicerar NordGen följande debatttext: Lantrasdjur som fjällko, Göingeget och Orusthöna är viktiga för en hållbar utveckling och bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfald som vi är så beroende av. Men en ny vetenskaplig översiktsstudie konstaterar att flera av våra nordiska lantrasdjur är hotade. Om vi inte sätter in resurser … Fortsätt läsa Debatt: Mer forskning behövs om hotade nordiska lantrasdjur