Bild på Svalbard Global Seed Vault omgivet av snö och en ljusblå himmel.

Seed deposit at Svalbard Global Seed Vault

Location: Svalbard

Date: 25 October 2021 - 29 October 2021

 
 

NordGen staff travels to Svalbard to deposit seeds from the worlds’ genebanks in Svalbard Global Seed Vault.