Ett plus ett blir fem när privata företag och akademin samarbetar 

Date: 2019.04.05