HomePlantsCrop wild relativesNordic and National Activities

Nordic and National Activities

On this page you will find a number of links to Nordic National activities on plant genetic resources and crop wild relatives as well as cooperative Nordic activities

Denmark

Danish strategy on Plant Genetic Resources (in Danish), upcoming

Report: Bevaring af plantegenetiske ressourcer i de vilde slægtninge til jordbrugets afgrøder” (in Danish)

Report: Jordbrugets plantegenetiske ressourcer i Danmark. Status og bevaring (in Danish).