augusti 2021

30-3aug

EAAP:s årliga konferens

European Federation for Animal Science (EAAP) anordnar sitt årsmötet den 30 augusti till 3 september 2021 i Davos. Detaljerad information finns på EAAP2021-hemsidan.

Läs mer

maj 2021

31maj

Digitalt spadtag

NordGen och Akademiska hus bjuder in till ett digitalt event för att fira byggstarten av den nya byggnaden för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) på campus Alnarp.

Läs mer

april 2021

5apr

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskapen om de nordiska raserna av fjällko.

Läs mer

mars 2021

25mar

Nordiskt expertseminarium om husdjursgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

18mar

Möte i NordGens råd för husdjursgenetiska resurser

Rådets representanter från de nordiska länderna träffas och diskutera frågor inom husdjursgenetiska resurser.

Läs mer

1mar

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

februari 2021

17feb

Uppstartsmöte NordFrost

Projektdeltagarna i nätverket NordFrost har sitt första officiella möte.

Läs mer

1feb

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

januari 2021

22jan

Miniseminarium för 3MC-samarbetspartners inom arkeologi

Samarbetspartners inom projektet 3MC samlas för att höra mer om de olika arbetsmoment inom området arkeologi. 

Läs mer

21jan

Möte i Brown Bee Network

Medlemmarna i Brown Bee Network träffas för att diskutera aktuella ämnen.

Läs mer

4jan

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

december 2020

15dec

Möte i NordMeat-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera köttkvalitet hos de nordiska lantraserna.

Läs mer

november 2020

24-26nov

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

18nov

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

september 2019

29sep

Artificial Insemination Workshop — Nordic Brown bees

NordGen Farm Animal’s workshop on artificial insemination of Nordic Brown bees is now fully booked!

Läs mer