2020

12

Möte i NordMeat-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera köttkvalitet hos de nordiska lantraserna.

Läs mer

2021

3

Möte i NordGens råd för husdjursgenetiska resurser

Rådets representanter från de nordiska länderna träffas och diskutera frågor inom husdjursgenetiska resurser.

Läs mer

2020

11-11

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

2020

11

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

2019

9

Artificial Insemination Workshop — Nordic Brown bees

NordGen Farm Animal’s workshop on artificial insemination of Nordic Brown bees is now fully booked!

Läs mer