april 2024

3-4apr

Praktisk workshop om kryobevaring av husdjursgenetiska resurser

I samarbete med LUKE arrangerar NordGen en praktiskt workshop om kryobevaring av husdjursgenetiska resurser. Kursen riktar sig till de som arbetar med husdjursgenetiska resurser. Om du vill delta, kontakta NordGen Husdjur via farm-animals@nordgen.org. Program på engelska nedan: PROGRAM: Wednesday 3rd of...

Läs mer

februari 2024

7-8feb

NordGens husdjurskonferens

Konferensen har temat: Milestones, challenges, and Nordic collaboration of livestock conservation och arrangeras i Uppsala.

Läs mer

juni 2023

16jun

NordGen-dag i Alnarp

När NordGen firar sina första 15 år bjuds samarbetspartners in för en dag på vårt huvudkontor i Alnarp

Läs mer

april 2023

18-19apr

NordFrost Workshop

NordGen Husdjur anordnar en kostnadsfri workshop om bevarande av husdjursgenetiska resurser i samarbete med NMBU.

Läs mer

februari 2023

28feb

Webbinarium om kryobevaring (9 av 10)

NordGen Husdjur har bistått FAO med nya riktlinjer för kryobevaring av husdjursgenetiska resurser. Nu kommer en serie om 10 webbinarier som baseras på de olika kapitlen i skrivelsen att anordnas. Det nionde webbinariet hålls den 28 februari.  Det nionde webbinariet kommer...

Läs mer

december 2022

12dec

Webbinarium om kryobevaring (8 av 10)

NordGen Husdjur har bistått FAO med nya riktlinjer för kryobevaring av husdjursgenetiska resurser. Nu kommer en serie om 10 webbinarier som baseras på de olika kapitlen i skrivelsen att anordnas. Det åttonde webbinariet hålls den 12 december.  Det åttonde webbinariet har...

Läs mer

1dec

Webbinarium om kryobevaring (7 av 10)

Det sjunde webbinariet om kryobevaring har titeln ”Legal Issues: Acquisition, Storage and Transfer of Gene Bank Material.”

Läs mer

juli 2022

5jul

Webbinarium om kryobevaring (6/10)

Det sjätte webbinariet har titeln Innovations in cryoconservation of animal genetic resources ).

Läs mer

2jul

NordGen-ledda 3MC-projektet på Peräpohjola marknad i Torneå

Hör veterinärens spännande historia om den hemliga räddningsaktionen och träffa lantrasdjur på Peräpohjola marknad.

Läs mer

juni 2022

28jun

Webbinarium om kryobevaring (5/10)

Det femte webbinariet i serien om kryobevaring handlar om kapitel två ("Developing and using gene bank collections") och kapitel fem ("Implementation and organization in FAO") i FAO:s riktlinjer.

Läs mer

15jun

Webbinarium om kryobevaring (4/10)

Det fjärde webbinariet i serien om kryobevaring har titeln "Databases and documentation".

Läs mer

maj 2022

24maj

Webbinarium om kryobevaring (2/10)

Det andra kapitlet i FAO's riktlinjer för kryobevaring av husdjursgenetiska resurser presenteras.

Läs mer

18maj

Webbinarium om kryobevaring (1/10)

Det första kapitlet i FAO's riktlinjer för kryobevaring av husdjursgenetiska resurser presenteras.

Läs mer

mars 2022

15mar

Möte i NordGens råd för husdjursgenetiska resurser

Rådets representanter från de nordiska länderna träffas och diskutera frågor inom husdjursgenetiska resurser.

Läs mer

augusti 2021

30-3aug

EAAP:s årliga konferens

European Federation for Animal Science (EAAP) anordnar sitt årsmötet den 30 augusti till 3 september 2021 i Davos. Detaljerad information finns på EAAP2021-hemsidan.

Läs mer

maj 2021

31maj

Digitalt spadtag

NordGen och Akademiska hus bjuder in till ett digitalt event för att fira byggstarten av den nya byggnaden för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) på campus Alnarp.

Läs mer

april 2021

5apr

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskapen om de nordiska raserna av fjällko.

Läs mer

mars 2021

25mar

Nordiskt expertseminarium om husdjursgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

18mar

Möte i NordGens råd för husdjursgenetiska resurser

Rådets representanter från de nordiska länderna träffas och diskutera frågor inom husdjursgenetiska resurser.

Läs mer

1mar

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

februari 2021

17feb

Uppstartsmöte NordFrost

Projektdeltagarna i nätverket NordFrost har sitt första officiella möte.

Läs mer

1feb

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

januari 2021

22jan

Miniseminarium för 3MC-samarbetspartners inom arkeologi

Samarbetspartners inom projektet 3MC samlas för att höra mer om de olika arbetsmoment inom området arkeologi. 

Läs mer

21jan

Möte i Brown Bee Network

Medlemmarna i Brown Bee Network träffas för att diskutera aktuella ämnen.

Läs mer

4jan

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

december 2020

15dec

Möte i NordMeat-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera köttkvalitet hos de nordiska lantraserna.

Läs mer

november 2020

24-26nov

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

18nov

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

september 2019

29sep

Artificial Insemination Workshop — Nordic Brown bees

NordGen Farm Animal’s workshop on artificial insemination of Nordic Brown bees is now fully booked!

Läs mer