2020

11

Möte i NordGen Skogs råd för skoglig föryngring

NordGen Skogs råd för skoglig föryngring träffas online för att diskutera aktuella frågor.

Läs mer

11-11

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

2020

11

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

juni 2020

11jun

Arbetsgruppsmöte NordGen Skog

Möte i NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser.

Läs mer

april 2020

11apr

Seminarium NordGen Skog

NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser deltar i ett seminarium online.

Läs mer

2020

9

NordGen Skog fyller 50 år!

Delta i ett digitalt firande som bjuder på historiska tillbakablickar, nya forskningsrön och såklart en skål i slutet.

Läs mer

januari 2020

4jan

NordGen Skog Temadag: Framtidens träd

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt.

Läs mer