september 2021

22-23sep

NordGen Skogs årliga konferens

Årets skogskonferens, NordGen Forest Conference 2021, blir ett digitalt arrangemang.

Läs mer

juni 2021

7jun

Nordiskt expertseminarium om skogsgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

maj 2021

31maj

Digitalt spadtag

NordGen och Akademiska hus bjuder in till ett digitalt event för att fira byggstarten av den nya byggnaden för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) på campus Alnarp.

Läs mer

mars 2021

25mar

NordGen Skog Rådsmøte

Nordiske representanter møtes for å diskutere NordGen Skogs utadrettede virksomhet, samt aktuelle problemstillinger vedrørende skogforyngelse, frø- og planteproduksjon i det nordiske skogbruket. NordGen Skog-SNS stipendtildeling. Foto: Dan Aamlid/NIBIO

Läs mer

24mar

NordGen Skog Temadag: “Ny teknologi i skogplanteproduksjon”

Temadag om bruk av somatisk embryogenese og stiklingsformering i produksjon av skogplanter.

Läs mer

november 2020

24nov

Möte i NordGen Skogs råd för skoglig föryngring

NordGen Skogs råd för skoglig föryngring träffas online för att diskutera aktuella frågor.

Läs mer

24-26nov

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

18nov

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

6nov

Arbetsgruppsmöte NordGen Skog

Möte i NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser.

Läs mer

4nov

Seminarium NordGen Skog

NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser deltar i ett seminarium online.

Läs mer

september 2020

16sep

NordGen Skog fyller 50 år!

Delta i ett digitalt firande som bjuder på historiska tillbakablickar, nya forskningsrön och såklart en skål i slutet.

Läs mer

april 2020

1apr

NordGen Skog Temadag: Framtidens träd

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt.

Läs mer