september 2024

18-19sep

NordGens skogskonferens 2024

Konferensen med titeln “Forest regeneration in the north – the past, the presence and the future” kommer att äga rum i Rovaniemi, Finland. 18 september – Seminarium på plats, inte hybrid. 19 september – Exkursion med fokus på skogsföryngring i...

Läs mer

februari 2024

14feb

Temadag ”Skogkultur – mer enn gran”

I samarbete med norska lantbruks- och matdepartementet och Skogfrøverket bjuder NordGen in till en temadag om skogsbruk med fokus på föryngring av tall och lövträ. Vad krävs för att lyckas med föryngringen? Vilka frökällor är aktuella? Temadagen är gratis men...

Läs mer

september 2023

4-5sep

NordGens skogskonferens 2023

I samarbete med danska skogsplantskolor och den danska Naturstyrelsen bjuder NordGen dig till en konferensen ”Forests of the Future” om val av skogsträdslag, utmaningar kopplade till klimatförändringar och skogsetablering. Konferensen kommer att arrangeras den 4-5 september på Scandic Ringsted (Själland,...

Läs mer

juni 2023

16jun

NordGen-dag i Alnarp

När NordGen firar sina första 15 år bjuds samarbetspartners in för en dag på vårt huvudkontor i Alnarp

Läs mer

april 2023

13apr

NordGen Skog arrangerar temadag på Island

Temadagen kommer fokusera på produktion av isländska skogsplantor genom olika metoder. Merparten av programmet genomförs på isländska.

Läs mer

december 2022

15dec

Skogsstipendiet utlyses

Ansök om stipendium från NordGen Skog och Nordic Forest Research (SNS), ansökningsperioden är öppen mellan 15 december till 15 februari 2023.

Läs mer

1-1dec

NordGen Skogs temadag: Förändringens vindar i skogsförnyelsen

NordGen Skog med samarbetspartners bjuder in till temadag i finska Tammersfors.

Läs mer

september 2022

27-28sep

NordGen Skogs konferens 2022

NordGen Skogs konferens 2022 kommer att arrangeras i Lund, Sverige. Mer information kommer inom kort.

Läs mer

augusti 2022

31aug

Webbinarium – skogsgenetikens roll i klimatkrisen

NordGen deltar i webbinarium vikten av skogsgenetiska resurser i klimatförändringarnas tid.

Läs mer

mars 2022

25mar

NordGen Skog Rådsmøte

Nordiske representanter møtes for å diskutere NordGen Skogs utadrettede virksomhet, samt aktuelle problemstillinger vedrørende skogforyngelse, frø- og planteproduksjon i det nordiske skogbruket. Foto: Dan Aamlid/NIBIO

Läs mer

24mar

NordGen Skog Temadag

NordGen skogs temadag

Läs mer

juni 2021

7jun

Nordiskt expertseminarium om skogsgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

maj 2021

31maj

Digitalt spadtag

NordGen och Akademiska hus bjuder in till ett digitalt event för att fira byggstarten av den nya byggnaden för Nordiskt Genresurscenter (NordGen) på campus Alnarp.

Läs mer

mars 2021

25mar

NordGen Skog Rådsmøte

Nordiske representanter møtes for å diskutere NordGen Skogs utadrettede virksomhet, samt aktuelle problemstillinger vedrørende skogforyngelse, frø- og planteproduksjon i det nordiske skogbruket. NordGen Skog-SNS stipendtildeling. Foto: Dan Aamlid/NIBIO

Läs mer

24mar

NordGen Skog Temadag: ”Ny teknologi i skogplanteproduksjon”

Temadag om bruk av somatisk embryogenese og stiklingsformering i produksjon av skogplanter.

Läs mer

24mar

NordGen Skog Temadag: ”Ny teknologi i skogplanteproduksjon” Copy

Temadag om bruk av somatisk embryogenese og stiklingsformering i produksjon av skogplanter.

Läs mer

november 2020

24nov

Möte i NordGen Skogs råd för skoglig föryngring

NordGen Skogs råd för skoglig föryngring träffas online för att diskutera aktuella frågor.

Läs mer

24-26nov

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

18nov

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

6nov

Arbetsgruppsmöte NordGen Skog

Möte i NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser.

Läs mer

4nov

Seminarium NordGen Skog

NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser deltar i ett seminarium online.

Läs mer

september 2020

16sep

NordGen Skog fyller 50 år!

Delta i ett digitalt firande som bjuder på historiska tillbakablickar, nya forskningsrön och såklart en skål i slutet.

Läs mer

april 2020

1apr

NordGen Skog Temadag: Framtidens träd

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt.

Läs mer