2021

6-6

Farmer’s Prides Internationella Konferens i Portugal

Nätverket Farmer's Pride, som NordGen deltar i, arrangerar en internationell konferens i Portugal.

Läs mer

2020

11-12

NordGen deltar i UNEP webinarium om tryggad livsmedelsförsörjning

Mellan den 30 november och 2 december deltar NordGen i ett virtuellt möte om biologisk mångfald arrangerat FN:s miljöprogram.

Läs mer

2020

11-11

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

2020

11

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

februari 2020

11feb

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål

NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål möts online för att diskutera relevanta frågor.

Läs mer

2020

10

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd

NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd håller sitt möte online.

Läs mer

januari 2020

10jan

Kanadas genbank fyller 50 år!

Kanadas genbank PGRC fyller 50 år och firar med en virtuell heldag med inbjudna talare från hela världen som berättar mer om olika infallsvinklar på genetiska resurser och dess bevarande. NordGens direktör Lise Lykke Steffensen är en av talarna. Anmäl...

Läs mer