april 2021

14apr

Nordisk expertseminarium om växtgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

juni 2021

21-24jun

Farmer’s Prides Internationella Konferens i Portugal

Nätverket Farmer's Pride, som NordGen deltar i, arrangerar en internationell konferens i Portugal.

Läs mer

februari 2021

10feb

Möte i arbetsgruppen för trindsäd

Möte i NordGens arbetsgrupp för trindsäd.

Läs mer

november 2020

30-2nov

NordGen deltar i UNEP webinarium om tryggad livsmedelsförsörjning

Mellan den 30 november och 2 december deltar NordGen i ett virtuellt möte om biologisk mångfald arrangerat FN:s miljöprogram.

Läs mer

24-26nov

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

18nov

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

2nov

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål

NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål möts online för att diskutera relevanta frågor.

Läs mer

oktober 2020

14okt

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd

NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd håller sitt möte online.

Läs mer

1okt

Kanadas genbank fyller 50 år!

Kanadas genbank PGRC fyller 50 år och firar med en virtuell heldag med inbjudna talare från hela världen som berättar mer om olika infallsvinklar på genetiska resurser och dess bevarande. NordGens direktör Lise Lykke Steffensen är en av talarna. Anmäl...

Läs mer