Kalmarin julistus

Bild på Kalmar slott med vatten i förgrunden.Kalmarin julistus vuodelta 2003 kuvaa Pohjoismaiden yleistä näkemystä geenivarojen säilyttämisestä. Asiakirja ohjaa meitä työssämme ja muodostaa sille vankan perustan.

NordGen perustettiin 1. tammikuuta 2008, kun Pohjoismainen Geenipankki, Pohjoismainen kotieläingeenipankki ja Pohjoismaiden metsätalouden siemen- ja taimineuvosto yhdistettiin. Aikaisemmin pohjoismainen yhteistyö kolmen erillisen osaston kesken oli jatkunut jo 1970-luvulta lähtien. Kalmarin julistuksessa todetaan muun muassa, että lukuunottamatta varmuuskopioita, geenipankin siemeneriä hallinnoidaan yhteisesti, ja että ne ovat julkisesti saatavilla.

Lue Kalmarinjulistus