Metsänuudistusneuvosto

Metsänuudistusneuvosto vuoren edessä Islannissa
Metsänuudistusneuvosto kokoontui Islannissa keväällä 2018.

Metsänuudistusneuvosto on tärkeä osa NordGen Metsää. Tavoitteena on kohentaa menetelmäkehitystä ja laadunhallinnan tuntemusta pohjoisen metsän tuottavuudessa ja kestävässä uudistumisessa.

Metsänuudistusneuvostoon kuuluu kaksi jäsentä kustakin Pohjoismaasta. Neuvosto kokoontuu kahdesti vuodessa. Puheenjohtajakausi kestää neljä vuotta ja kiertää maiden välillä. Neuvosto antaa tietoa ja osallistuu aktiivisesti NordGen Metsän metsäkasvien saatavuuteen, uudistusmenetelmiin, geenivaroihin ja jalostukseen  liittyviin tapahtumiin.

Metsänuudistusneuvoston tehtäviä ovat:

  • Kehittää pohjoismaista yhteistyötä
  • Kerätä ja levittää tietoa sekä alan ammattilaisille että suurelle yleisölle
  • Parantaa alan tuntemusta ja tiedon tasoa konferenssien ja teemapäivien avulla
  • Pohjoismaisen tutkimuksen käynnistäminen, kehitys ja seuranta
  • Ajankohtaisten kysymysten esiin nostaminen ja tarvittaessa pohjoismaisen näkökulman koordinointi

Metsänuudistusneuvoston jäsenet:

NordGen Personel 1

TANSKA

Gunnar Friis Proschowsky

Naturstyrelsen

NordGen Personel 2

TANSKA

Torben Leisgaard

Frijsenborg planteskole

NordGen Personel 3

SUOMI

Marko Tynkkynen

Siemen Forelia Oy

NordGen Personel 4

SUOMI

Tiina Ylioja

Luonnonvarainstituutti Luke

NordGen Personel 5

ISLANTI

Brynjar Skúlason, Presidentti

Skógræktin

NordGen Personel 6

ISLANTI

Hrefna Jóhannesdóttir

Skógræktin

NordGen Personel 7

NORJA

Marte Friberg Myre

Skogfrøverket

NordGen Personel 8

NORJA

Espen Stokke

Landbruks- og matdepartementet

NordGen Personel 9

RUOTSI

Ellinor Edvardsson

Holmen Skog

NordGen Personel 10

RUOTSI

Claes Uggla

Skogsstyrelsen

NordGen Personel 11

NORDGEN METSÄ

Oda Spongsveen

Sihteeri