Metsänuudistusneuvosto

Metsänuudistusneuvosto vuoren edessä Islannissa
Metsänuudistusneuvosto kokoontui Islannissa keväällä 2018.

Metsänuudistusneuvosto on tärkeä osa NordGen Metsää. Tavoitteena on kohentaa menetelmäkehitystä ja laadunhallinnan tuntemusta pohjoisen metsän tuottavuudessa ja kestävässä uudistumisessa.

Metsänuudistusneuvostoon kuuluu kaksi jäsentä kustakin Pohjoismaasta. Neuvosto kokoontuu kahdesti vuodessa. Puheenjohtajakausi kestää neljä vuotta ja kiertää maiden välillä. Neuvosto antaa tietoa ja osallistuu aktiivisesti NordGen Metsän metsäkasvien saatavuuteen, uudistusmenetelmiin, geenivaroihin ja jalostukseen  liittyviin tapahtumiin.

Metsänuudistusneuvoston tehtäviä ovat:

  • Kehittää pohjoismaista yhteistyötä
  • Kerätä ja levittää tietoa sekä alan ammattilaisille että suurelle yleisölle
  • Parantaa alan tuntemusta ja tiedon tasoa konferenssien ja teemapäivien avulla
  • Pohjoismaisen tutkimuksen käynnistäminen, kehitys ja seuranta
  • Ajankohtaisten kysymysten esiin nostaminen ja tarvittaessa pohjoismaisen näkökulman koordinointi

Metsänuudistusneuvoston jäsenet:

NordGen Personel 1

TANSKA

Gunnar Friis Proschowsky, Ordförande

Naturstyrelsen

NordGen Personel 2

TANSKA

Torben Leisgaard

Frijsenborg planteskole

NordGen Personel 3

SUOMI

Antti Lännenpää

Finforelia Oy

no picture

SUOMI

Tiina Ylioja

Luonnonvarainstituutti Luke

NordGen Personel 5

ISLANTI

Brynjar Skúlason

Skógræktin

no picture

ISLANTI

Hallur S. Björgvinsson

Skógræktin

no picture

NORJA

Nina Hårdnes Tremoen

Skogfrøverket

no picture

NORJA

Landbruks- og matdepartementet

NordGen Personel 9

RUOTSI

Ellinor Edvardsson

Holmen Skog

NordGen Personel 10

RUOTSI

Claes Uggla

Skogsstyrelsen

NordGen Personel 11

NORDGEN METSÄ

Inger Sundheim Fløistad

Sihteeri