Ota yhteyttä

Pääkonttori ja NordGen Kasvit

NordGen-skylt i vitt och blått framför en grön rabatt och ett gult hus som är NordGens huvudkontor.

NordGenin pääkonttori ja NordGen Kasvit-osasto sijaitsevat Alnarpissa SLU: n kampusalueella. Alnarp sijaitsee Malmön ja Lundin välissä Etelä-Ruotsissa.

Puhelin: +46 (0)40 536 640
Sähköposti: info@nordgen.org
Osoite: Smedjevägen 3, 230 53 Alnarp

NordGen Kotieläinsektori

Exteriör på NMBU:s byggnad i Ås där NordGen Husdjur har sitt kontor.

NordGen Kotieläinsektori sijaitsee Norjan biotieteiden yliopiston (NMBU) yhteydessä Åsissä, noin 40 km Oslosta etelään.

Puhelin: +47 64 94 97 00
Sähköposti: farm-animals@nordgen.org

Osoite:
C/o Norges miljø- og vitenskapelige universitet
Fakultet for biovitenskap
Postboks 5003 NMBU
1432 Ås
Norway

NordGen Metsä

NordGen metsäsektori sijaitsee Bioekonomian tutkimuslaitoksen yhteydessä  (NIBIO), Åsissä, noin 40 km Oslosta etelään

Puhelin: +47 64 94 80 00
Sähköposti: forest@nordgen.org

Osoite:
P.O. Box 115
1431 Ås
Norway