Lepinlehmät tallustelevat koti laidunta

3MC – Pohjoiset tunturikarjat. Kulttuuriperintö ja geenivarat

Ota yhteyttä: mervi.honkatukia@nordgen.org

 

1.11.2019 – 30.9. 2022

Pohjoisen ankarissa olosuhteissa selvinneillä nautaroduilla on vuosisatojen aikana kehittyneitä ainutlaatuisia ominaisuuksia. Monitieteisen 3MC – Pohjoiset tunturikarjat. Kulttuuriperintö ja geenivarat -hankkeen päämääränä on siirtää Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alkuperäiskarjojen ainutlaatuinen perintö tuleville sukupolville.

3MC-hankkeen tulokset tarjoavat monipuolisen kokonaisuuden pohjoisten tunturikarjojen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta rotujen suojelutyön ja säilyttämisen tueksi. Ymmärtämällä rodun historiaa sekä ihmisen ja eläimen välistä yhteyttä voimme lisätä tietoisuutta ja tehdä yhteistyötä löytääksemme uusia tapoja hyödyntää pohjoismaisen vuoristokarjan ainutlaatuisia ominaisuuksia – ja säästää nihin liittyvä kulttuuri ja geenivarat tuleville sukupolville.


Tunturikarjat keskiössä Tornionlaakson museossa Torniossa 8.4.–21.8.2022

Banner with an illustration of nordic mountain cattle and their names snöhvit fjellblom and punakorva

NordGenin johtaman monitieteisen 3MC – Pohjoiset tunturikarjat. Kulttuuriperintö ja geenivarat -hankkeen ja Tornionlaakson museon yhteistyönä tuottaman näyttelyn tähtiä ovat kolme pohjoista tunturikarjarotua eli lapinlehmä, ruotsalainen tunturikarja ja norjalainen trönderkarja.

Karjan ja ihmisen pitkää yhteistä taivalta Pohjolassa tarkastellaan pohjoisten alkuperäiskarjarotujen historian käännekohtien, nykytilanteen sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien näkökulmista. Näyttelyssä nostetaan esiin esimerkiksi lapinlehmien evakuointi Ruotsiin Lapin sodan tieltä, mikä oli merkittävä pelastustoimi rodun säilymisen kannalta.

Lue lisää näyttelystä

Osaamista monesta tieteestä

Two images symbolising cross disciplinary work. To the left a par of hands handling a DNA sample. To the right a detil from an old herd book

3MC-projektissa eri alojen osaajat yhdistävät voimansa kartoittaakseen tunturirotujen juuria ja yhteiskunnallisia arvoja.

– Keräämäni materiaali on osa laajempaa tavoitetta kehittää monialaista menetelmää alkuperäisten rotujen tutkimiseen ja säilyttämiseen tulevaisuudessa. Kotieläinhistoriaa tutkittaessa on ehdottomasti eduksi, että mukana on eri alojen osaajia. Historiantutkija Hilja Solala

Monialainen osaaminen:

    • Historia
    • Kulttuuritutkimus
    • Sukutaulut ja DNA
    • Arkeologia
    • Pelinkehitys
Lue lisää yhteistyöstä

Verkosto muodostuu

Cattle in the field on a sunny day, resting their heads on another

Hankkeen ensimmäisen vuoden tärkeimpänä saavutuksena on yhteydet, jotka on solmittu käytännön säilytystyötä tekeviin karjanomistajiin ja muihin aktiivisesti perinnettä eteenpäin vieviin tunturikarjojen ystäviin.

– Ihmisten halu jakaa tarinoitaan ja osallistua hankkeeseen vapaaehtoisina on sykähdyttävää. -NordGen Kotieläinsektorin johtaja Mervi Honkatukia.

Verkoston ylläpitäminen on tärkeää, ja se tulee pitää aktiivisena myös projektin päätyttyä. Ryhmämme Facebookissa on avoin kaikille, jotka ovat kiinnostuneita vaihtamaan kokemuksia ja tietoa.

Lue lisää Mervistä

Lehmäpeli

3D aniomated image of a game application

Hankkeen pelinkehittäjät ovat luoneet pelisovelluksen, joka käsittelee pohjoisten tunturikarjojen kaksi viimeisintä vuosisataa mobiilipelisovellukseksi, jota voidaan käyttää opetuksessa.

Miten pohjoisiin olosuhteisiin sopeutuneet karjarodut ovat selvinneet läpi historian käännekohdat? Voit nyt yrittää selviytyä itse haastavista vuosikymmenistä, raivaajasta nykypäivän maatalousyrittäjäksi. Muokkaa maita maatalouskäyttöön, hanki ravintoa eläimille, rakenna rakennuksia ja jalosta karjaa navetassa. Samalla opit historiallisia faktoja pohjoisista tunturikarjoista pelin avulla.

Mitä karjalle käy sotavuosina? Pelin avulla pääset kokeilemaan, saatko pohjoiset alkuperäisrodut säilymään tilallasi tulevaisuuteen saakka väistämättömistä vastoinkäymisistä huolimatta. Peli yhdistää fiktiota ja faktaa.


Projektin rahoittajina toimivat Interreg Nord, Länsstyrelsen Norrbottenin ja Lapin liitto aikavälillä 2019-2022.  Hankkeeseen kuuluu viisi pohjoismaista kumppania. NordGen toimii projektin koordinaattorina, sekä vastaa tiedotuksesta, tulosten levittämisestä ja toimijaverkoston perustamisesta.  NordGen osallistuu aktiivisesti genetiikan työpaketin toteuttamiseen.

logos of 3MC project partners