NaNoHorse

Ota yhteyttä: farm-animals@nordgen.org

 

NaNoHorse (Native Nordic Horse) -projekti tutkii pohjoismaisten hevosrotujen perinnöllistä monimuotoisuutta ja sukulaisuutta yksityiskohtaisten DNA-analyysien avulla.

Aikaisemmat tiedot hevosrotujen sukulaisuudesta perustuvat kantakirjoihin tai suppeisiin DNA-tietoihin. Tarkemman tiedon avulla on mahdollista tehdä vertailuja rotujen välillä ja nähdä, miten pohjoismaiset hevosrodut ovat kehittyneet suhteessa toisiinsa. Ehkä joillakin pohjoismaisilla hevosroduilla on paikallisen sopeutumisen ja käyttötarkoituksen seurauksena ainutlaatuisia geenivariantteja muihin hevosrotuihin verrattuna. Rotujen soputumishistorian dokumentointi tukee tätä säilytystyötä.

Hankkeessa selvitetään rotujen sukusiitosastetta – esimerkiksi onko DNA:ssa alueita, joissa vaihtelu on joko suurta taikka vähäistä sekä ovatko rodun yksilöt pääosin melko samankaltaisia ​​keskenään vai käsittääkö se eri alaryhmiä. Tieto voi auttaa jalostusorganisaatioita ja hevosten omistajia tekemään tärkeitä päätöksiä siitä, miten jalostustyötä tulee tehdä parhaalla mahdollisella tavalla. Uusi tieto antaa myös kokonaisvaltaisemman kuvan pohjoismaisiin hevosroduihin liittyvästä kulttuurihistoriasta.

Tutkimusprojektia rahoittaa Stiftelsen Hästforskning, ja projektin osapuolet ovat NordGen, NMBU (Norjan ympäristö- ja biotieteiden yliopisto), SLU (Sveriges Lantbrukuniversitet) sekä Norjan hevoskeskus.

Kuva: Saija Tenhunen