Danish native cattle breeds standing outside curious of the camera.
 

2016-2017

Aiemmat tutkimukset eri roduista kuten holsteinista, jerseystä  ja ruotsalaisesta punaisesta ovat paljastaneet merkittäviä eroja  maidon laadussa rotujen välillä, mutta alkuperäisrotujen maito-ominaisuuksia ei ole karakterisoitu järjestelmällisesti.

Maidon toiminnallisuuteen tai prosessointiin liittyvien ominaisuuksien karakterisointi, esimerkiksi soveltuvuus juustontuotantoon tai terveyttä edistävien elementtien tunnistaminen, edistäisi paikallisten rotujen kestävää käyttöä. NordMilk-projektin parissa muodostettiin Pohjoismaisten tutkimusryhmien verkosto. Tavoitteena oli edistää ja koordinoida maidon karakterisointia Pohjoismaissa. NordGen toimi verkon sihteeristönä ja hanketta rahoitti NKJ (pohjoismainen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea) vuosina 2016-2017.