En vit och grå ren med stora horn tittar mot kameran från ett snötäckt nordligt landskap.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin biologisiin prosesseihin ja tuotantojärjestelmiin arktisella alueella. Luonnonvarojen hyödynnettävyyden parantaminen edistää paikallisten ihmisten toimeentuloa ja muuttaa alueen globaalisti taloudellisesti tärkeäksi toimijaksi. 

ReiGNin päätavoitteena on lisätä ymmärtämystä siitä miten ilmastonmuutos ja muut arktisen alueen prosessit vaikuttavat poronhoitoon Pohjoismaissa, ja kuinka poronhoito voisi sopeutua näihin muutoksiin.  Pohjoismainen poronhoito on monitahoinen kokonaisuus ekologiaa, sosioekonomiaa ja hallintojärjestelmiä. Yhdistämällä luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden sekä taloustieteen näkökulmia, projekti pyrkii tunnistamaan tärkeimmät muutostekijät, ja erittelemään niiden vaikutukset poronhoitoelinkeinoon. NordGen osallistuu projektiin usean pohjoismaisen  yhteistökumppanin kanssa.

“ReiGN – Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä ”- projektin rahoittaa NordForsk – Nordic Centre of Excellence in Arctic Research.