Käsi, joka poimii karhunvatukoita. Taustalla vihreitä lehtiä.

Viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset

Ota yhteyttä: Anna.palme@nordgen.org

 

Projektikausi 1: 1.1 2015 – 31.12 2016 Projektikausi 2: 1.1.2017 – 30.6.2019 Projektikausi 3 (verkosto): 1.1.2020 – 30.06.2022

Viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset (Crop Wild Relative tai CWR-lajit) ovat luonnossa kasvavia kasvisukuja, joihin kuuluvia lajeja on viljelty tai viljellään Pohjoismaissa. Viljellyt kasvit, joiden sukulaisia nämä luonnonkasvit ovat, voivat olla maa-, metsä- ja puutarhatalouden kasveja. NordGen on ollut osallisena kahdessa luonnonvaraisiin sukulaislajeihin liittyvässä projektissa. 

Luonnonvaraiset lähisukulaiset ovat erityisen tärkeitä ihmiskunnalle, koska niitä voidaan käyttää elintarviketuotannon tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa, sopeutumisessa ilmastonmuutokseen ja kestävään maatalouteen siirtymisessä. Villistä perimästä haetaan ominaisuuksia ja saadaan risteytyksiä, joilla voidaan parantaa esimerkiksi viljelykasvilajin talven, taudin tai kuivuuden kestoa. Viljelykasvin luonnonvaraiset sukulaiset ovat tärkeä osa maailman ruokaturvaa, jotta satokasvien sopeutumisessa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ääri-ilmiöihin on mahdollista.

Lue lisää NordGenin työstä viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaisten parissa sivun englanninkielisestä versiosta. Lue projektin loppuraportti

Rahoitus

Kaksi ensimmäistä projektijaksoa rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvosto sekä osallistuvat järjestöt. Kolmannen jakson rahoittaa Pohjoismainen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea (NKJ) sekä osallistuvat järjestöt.