maj 2024

27-31maj

Fröinläggning i globala frövalvet på Svalbard

Personal från NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer från världens genbanker i Svalbard Global Seed Vault.

Läs mer

september 2024

18-19sep

NordGens skogskonferens 2024

Konferensen med titeln “Forest regeneration in the north – the past, the presence and the future” kommer att äga rum…

Läs mer

oktober 2024

21-25okt

Fröinläggning i globala frövalvet på Svalbard

Personal från NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer från världens genbanker i Svalbard Global Seed Vault.

Läs mer

april 2024

3-4apr

Praktisk workshop om kryobevaring av husdjursgenetiska resurser

I samarbete med LUKE arrangerar NordGen en praktiskt workshop om kryobevaring av husdjursgenetiska resurser. Kursen riktar sig till de som…

Läs mer

februari 2024

26-29feb

Fröinläggning i globala frövalvet på Svalbard

Personal från NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer från världens genbanker i Svalbard Global Seed Vault.

Läs mer

14feb

Temadag ”Skogkultur – mer enn gran”

I samarbete med norska lantbruks- och matdepartementet och Skogfrøverket bjuder NordGen in till en temadag om skogsbruk med fokus på…

Läs mer

7-8feb

NordGens husdjurskonferens

Konferensen har temat: Milestones, challenges, and Nordic collaboration of livestock conservation och arrangeras i Uppsala.

Läs mer

december 2023

5dec

PPP styrgruppsmöte

Styrgruppen för det nordiska PPP-samarbetet om pre-breeding håller sitt 33:e möte på NordGens huvudkontor i Alnarp.

Läs mer

oktober 2023

23-27okt

Fröinläggning i globala frövalvet på Svalbard

Personal från NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer från världens genbanker i Svalbard Global Seed Vault.

Läs mer

september 2023

4-5sep

NordGens skogskonferens 2023

I samarbete med danska skogsplantskolor och den danska Naturstyrelsen bjuder NordGen dig till en konferensen ”Forests of the Future” om…

Läs mer

juni 2023

16jun

NordGen-dag i Alnarp

När NordGen firar sina första 15 år bjuds samarbetspartners in för en dag på vårt huvudkontor i Alnarp

Läs mer

15jun

Guidad visning i NordGens växthus och fält

NordGen anordnar en guidad visning för allmänheten. Köp biljett i vår webshop.

Läs mer

5-9jun

Fröinläggning i globala frövalvet på Svalbard

Personal från NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer från världens genbanker i det globala frövalvet på Svalbard.

Läs mer

maj 2023

17maj

Möte i arbetsgruppen för foderväxter

Representanter från de nordiska länderna som ingår i NordGens arbetsgrupp för foderväxter träffas i Alnarp.

Läs mer

2-3maj

Arbetsgruppsmöte om vilda kulturväxtsläktingar

Representanter från de nordiska länderna träffas för att diskutera vilda kulturväxtsläktingar.

Läs mer

april 2023

26-28apr

2nd GENBIS SOP Workshop

Workshop om Standard Operating Procedures (SOP) för GENBIS.

Läs mer

18-19apr

NordFrost Workshop

NordGen Husdjur anordnar en kostnadsfri workshop om bevarande av husdjursgenetiska resurser i samarbete med NMBU.

Läs mer

18apr

Cerealtekniska arbetsgruppens vårmöte

Cerealtekniska arbetsgruppen håller sitt vårmöte på NordGens huvudkontor.

Läs mer

17-18apr

NordGen deltar i Nordisk konferens om klimatanpassning

NordGen kommer att föreläsa inom sessionen naturbaserade lösningar på NOCCA konferensen i Reykjavik.

Läs mer

13apr

NordGen Skog arrangerar temadag på Island

Temadagen kommer fokusera på produktion av isländska skogsplantor genom olika metoder. Merparten av programmet genomförs på isländska.

Läs mer

mars 2023

27-28mar

Möte i arbetsgruppen för prydnads- och aromatiska växter

Representanter från hela Norden träffas i Alnarp för att diskutera aktuella frågor.

Läs mer

februari 2023

28feb

Webbinarium om kryobevaring (9 av 10)

NordGen Husdjur har bistått FAO med nya riktlinjer för kryobevaring av husdjursgenetiska resurser. Nu kommer en serie om 10 webbinarier som…

Läs mer

26feb

-

2mar

Fröinläggning i globala frövalvet på Svalbard

Personal från NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer från världens genbanker i det globala frövalvet på Svalbard.…

Läs mer

1-2feb

NordGen PPP-konferens

Konferensen kommer fokusera på växtförädlingens användande av genetiska resurser i tider av klimatförändringar.

Läs mer

december 2022

15dec

Skogsstipendiet utlyses

Ansök om stipendium från NordGen Skog och Nordic Forest Research (SNS), ansökningsperioden är öppen mellan 15 december till 15 februari…

Läs mer

12dec

Webbinarium om kryobevaring (8 av 10)

NordGen Husdjur har bistått FAO med nya riktlinjer för kryobevaring av husdjursgenetiska resurser. Nu kommer en serie om 10 webbinarier som…

Läs mer

1dec

Webbinarium om kryobevaring (7 av 10)

Det sjunde webbinariet om kryobevaring har titeln ”Legal Issues: Acquisition, Storage and Transfer of Gene Bank Material.”

Läs mer

1-1dec

NordGen Skogs temadag: Förändringens vindar i skogsförnyelsen

NordGen Skog med samarbetspartners bjuder in till temadag i finska Tammersfors.

Läs mer

oktober 2022

10-14okt

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

Personal från NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer från världens genbanker i Svalbard Global Seed Vault.

Läs mer

september 2022

27-28sep

NordGen Skogs konferens 2022

NordGen Skogs konferens 2022 kommer att arrangeras i Lund, Sverige. Mer information kommer inom kort.

Läs mer

augusti 2022

31aug

Webbinarium – skogsgenetikens roll i klimatkrisen

NordGen deltar i webbinarium vikten av skogsgenetiska resurser i klimatförändringarnas tid.

Läs mer

juli 2022

5jul

Webbinarium om kryobevaring (6/10)

Det sjätte webbinariet har titeln Innovations in cryoconservation of animal genetic resources ).

Läs mer

2jul

NordGen-ledda 3MC-projektet på Peräpohjola marknad i Torneå

Hör veterinärens spännande historia om den hemliga räddningsaktionen och träffa lantrasdjur på Peräpohjola marknad.

Läs mer

juni 2022

28jun

Webbinarium om kryobevaring (5/10)

Det femte webbinariet i serien om kryobevaring handlar om kapitel två ("Developing and using gene bank collections") och kapitel fem…

Läs mer

15jun

Webbinarium om kryobevaring (4/10)

Det fjärde webbinariet i serien om kryobevaring har titeln "Databases and documentation".

Läs mer

6-10jun

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

maj 2022

24maj

Styrkommittémöte PPP

Styrkommittén för PPP har möte i Alnarp

Läs mer

24maj

Webbinarium om kryobevaring (2/10)

Det andra kapitlet i FAO's riktlinjer för kryobevaring av husdjursgenetiska resurser presenteras.

Läs mer

18maj

Webbinarium om kryobevaring (1/10)

Det första kapitlet i FAO's riktlinjer för kryobevaring av husdjursgenetiska resurser presenteras.

Läs mer

mars 2022

25mar

NordGen Skog Rådsmøte

Nordiske representanter møtes for å diskutere NordGen Skogs utadrettede virksomhet, samt aktuelle problemstillinger vedrørende skogforyngelse, frø- og planteproduksjon i det…

Läs mer

24mar

NordGen Skog Temadag

NordGen skogs temadag

Läs mer

15mar

Möte i NordGens råd för husdjursgenetiska resurser

Rådets representanter från de nordiska länderna träffas och diskutera frågor inom husdjursgenetiska resurser.

Läs mer

februari 2022

15-18feb

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

november 2021

2-3nov

Nordic stakeholder workshop on crop wild relative conservation and use

Workshop i Norge inom projektet "Conservation and sustainable use of genetic resources in the Nordic countries".

Läs mer

oktober 2021

25-29okt

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

augusti 2021

30aug

-

3sep

EAAP:s årliga konferens

European Federation for Animal Science (EAAP) anordnar sitt årsmötet den 30 augusti till 3 september 2021 i Davos. Detaljerad information…

Läs mer

juni 2021

28jun

-

1jul

Farmer’s Prides Internationella Konferens

Nätverket Farmer's Pride, som NordGen deltar i, arrangerar en internationell onlinekonferens.

Läs mer

17jun

Guidad tur i NordGens växthus och trädgård 17 Juni

Varje år odlar NordGen omkring tusen olika sorters växter som bidrar med nya, friska frön till den nordiska frösamlingen. Men…

Läs mer

15jun

Nordiskt expertseminarium om vilda genetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

15jun

Guidad tur i NordGens växthus och trädgård 15 Juni

Varje år odlar NordGen omkring tusen olika sorters växter som bidrar med nya, friska frön till den nordiska frösamlingen. Men…

Läs mer

7jun

Nordiskt expertseminarium om skogsgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

maj 2021

31maj

-

4jun

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

31maj

Digitalt spadtag

NordGen och Akademiska hus bjuder in till ett digitalt event för att fira byggstarten av den nya byggnaden för Nordiskt…

Läs mer

11maj

Styrgruppsmöte i PPP-projektet

Styrgruppen för PPP träffas online för årets första möte.

Läs mer

3maj

Nordiskt expertseminarium om vattenlevande genetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

april 2021

14apr

Nordisk expertseminarium om växtgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

5apr

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskapen om de nordiska raserna av fjällko.

Läs mer

mars 2021

25mar

Nordiskt expertseminarium om husdjursgenetiska resurser

NordGen arrangerar ett seminarium inom projektet "Access and Rights to Genetic Resources – a Nordic Approach (II)”.

Läs mer

25mar

NordGen Skog Rådsmøte

Nordiske representanter møtes for å diskutere NordGen Skogs utadrettede virksomhet, samt aktuelle problemstillinger vedrørende skogforyngelse, frø- og planteproduksjon i det…

Läs mer

24mar

NordGen Skog Temadag: ”Ny teknologi i skogplanteproduksjon”

Temadag om bruk av somatisk embryogenese og stiklingsformering i produksjon av skogplanter.

Läs mer

24mar

NordGen Skog Temadag: ”Ny teknologi i skogplanteproduksjon” Copy

Temadag om bruk av somatisk embryogenese og stiklingsformering i produksjon av skogplanter.

Läs mer

18mar

Möte i NordGens råd för husdjursgenetiska resurser

Rådets representanter från de nordiska länderna träffas och diskutera frågor inom husdjursgenetiska resurser.

Läs mer

1mar

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

februari 2021

17feb

Uppstartsmöte NordFrost

Projektdeltagarna i nätverket NordFrost har sitt första officiella möte.

Läs mer

15-19feb

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGen åker till Svalbard för att lägga in fröer i Svalbard Global Seed Vault från världens genbanker.

Läs mer

10feb

Möte i arbetsgruppen för trindsäd

Möte i NordGens arbetsgrupp för trindsäd.

Läs mer

1feb

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

januari 2021

22jan

Miniseminarium för 3MC-samarbetspartners inom arkeologi

Samarbetspartners inom projektet 3MC samlas för att höra mer om de olika arbetsmoment inom området arkeologi. 

Läs mer

21jan

Möte i Brown Bee Network

Medlemmarna i Brown Bee Network träffas för att diskutera aktuella ämnen.

Läs mer

4jan

Möte i 3MC-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera projektet som syftar till att öka kunskap om nordiska lantraser av ko

Läs mer

december 2020

17dec

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

15dec

Möte i NordMeat-projektet

Projektmedlemmarna träffas för att diskutera köttkvalitet hos de nordiska lantraserna.

Läs mer

november 2020

30nov

-

2dec

NordGen deltar i UNEP webinarium om tryggad livsmedelsförsörjning

Mellan den 30 november och 2 december deltar NordGen i ett virtuellt möte om biologisk mångfald arrangerat FN:s miljöprogram.

Läs mer

24nov

Möte i NordGen Skogs råd för skoglig föryngring

NordGen Skogs råd för skoglig föryngring träffas online för att diskutera aktuella frågor.

Läs mer

24-26nov

Workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser

En workshop om den europeiska strategin för genetiska resurser arrangeras online av GenResBridge.

Läs mer

18nov

Konferens om genetisk mångfald

Uppsala universitet anordnar konferensen "Vi måste prata om genetisk mångfald: Hur, vad, och varför ska den övervakas?"

Läs mer

6nov

Arbetsgruppsmöte NordGen Skog

Möte i NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser.

Läs mer

4nov

Seminarium NordGen Skog

NordGen Skogs arbetsgrupp för skogsgenetiska resurser deltar i ett seminarium online.

Läs mer

2nov

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål

NordGen Växters arbetsgrupp för spannmål möts online för att diskutera relevanta frågor.

Läs mer

oktober 2020

26-29okt

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in fröer från en eller flera av världens genbanker.

Läs mer

14okt

Möte i NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd

NordGen Växters arbetsgrupp för trindsäd håller sitt möte online.

Läs mer

1okt

Kanadas genbank fyller 50 år!

Kanadas genbank PGRC fyller 50 år och firar med en virtuell heldag med inbjudna talare från hela världen som berättar…

Läs mer

september 2020

16sep

NordGen Skog fyller 50 år!

Delta i ett digitalt firande som bjuder på historiska tillbakablickar, nya forskningsrön och såklart en skål i slutet.

Läs mer

augusti 2020

26-28aug

Fröinläggning i Svalbard Global Seed Vault

NordGens personal åker till Svalbard för att lägga in frön i Frövalvet.

Läs mer

juni 2020

17jun

NPPN:s Virtuella Fältdag 2020

Den 17 juni anordnar nätverket NPPN, som är en del av PPP-projektet 6P, sin årliga fältdag som en online konferens.

Läs mer

april 2020

15apr

Styrgruppsmöte i PPP-samarbetet

Styrgruppen i PPP-samarbetet träffas för att diskutera olika överordnande frågor som rör PPP-projekten.

Läs mer

1apr

NordGen Skog Temadag: Framtidens träd

Temadag om skogsträdsförädlingens väg framåt.

Läs mer

oktober 2019

21-25okt

Svalbard Global Seed Vault opening 2019

The Svalbard Global Seed Vault is normally opened for new seed deposits three times each year.

Läs mer

september 2019

29sep

Artificial Insemination Workshop — Nordic Brown bees

NordGen Farm Animal’s workshop on artificial insemination of Nordic Brown bees is now fully booked!

Läs mer