Matthiesen 1913. I:

Flintingeæble.

Lift. o. Syn.: Haveselskabets Årsberetning for 1889 og efter denne optaget i Gartner-Tidende 1890, S. 83.

Hjem og Historie: Modertræet er fundet på Flintinge Mark på Lolland ved et Vandløb og derefter indplantet i Ejerens Have; Tiden, da dette skete, angives ikke. Handelsgartner R. F. Andersen i Flintinge indsendte Frugter af Sorten til Haveselskabets Bedømmelsesudvalg i 3 på hinanden følgende År, hvorefter Sorten 1889 fik Selskabets Certifikat af II Klasse.

Beskrivelse af Frugten: — Størrelse: næsten stor, i almindelig god Udvikling 78—80 mm bred, 72—74 mm høj. —Form: næsten rund eller rundt afstumpet kegleformet, Bug lidt under Midten med smuk Runding omkring Stilken, ubetydeligt mere aftagende mod den noget bredt afstumpede Bægerende, den ene Side oftest lidt stærkere udviklet. — Bæger: åbent, (citerede Sted står lukket, hvilket jeg dog aldrig har fundet). Bladene brede, lange, but tilspidsede, fint dunede, står lige i Vejret, slår Spidserne tilbage; Hulen middeldyb, middelvid, Ribber små, Biribber lige så store, Tværsnit svagt kantet. — Stilk: l½—2½ Cmtr. lang, kraftig, træet, krum, brun, lidt håret, ikke sjældent kortere og da lidt kødfuld ved Overgangen i Frugten; Hulen dyb, snæver eller middelvid med stærk strålet, fin grå Rust. — Hud: hvidlig gul med grønt Skær eller grønlig gul, Solsiden oftest svagt brunlig rødflammet, sjældnere med Spor af Striber; Punkter talrige, fine med klar Hov; vorteagtige Rustpletter træffes. Svag Lugt. Stærkt fedtet. — Kærnehus: smalt løgformet, ofte næsten eliptisk. Aksen snæver, Rum små, éns og spidst tilløbende mod begge Ender, Vægge sprængte, én lysebrun, ofte gold Kærne i hvert Rum. — Bægerrør: kegleformet, Tråde midtstillede, Griffel dybtkløvet, svagt håret. — Kød: hvidt med grønligt Skær og grønne Årer, temmelig fast, saftigt, mere syrligt end sødt, uden Aroma. — Modningstid: December-Februar. — Værd: ret god Køkken-og Torvefrugt.

FilippaM5.jpg Fig. 53. Flintingeæble.

Træet danner en bred Krone med tæt Løvværk. — Årsskud: lange, kraftige, knæede med korte Led, mørk violetbrune med megen Sølvhud og mange store, meget iøjnefaldende Barkporer. - Knopper: store, tykke, kegleformede, mørkebrune, svagt dunede, lidt udstående, sidder på meget fremstående, ikke riflede Bladpuder. - Blade: store, mørkegrønne, rundt ægformede med kort påsat Spids, rundt, ofte dobbelt savtakkede, tæt filtede på Undersiden; Bladstilke korte, dybt furede, kraftige, rødlige, dunede; Akselblade korte, trådformede. — Frugtknopper: store, ægformede med brune eller lidt rødlige, dunede Knopskæl. Passer for alle store Former, tager også godt fat på Dværgrod og danner herpå smukke små Træer. — Frugtbarheden er god og indtræder temmelig tidlig.