Matthiesen 1913. II: 67

Risskov Rambour.

Hjem og Historie: Det formentlige Modertræ står i nuværende Handelsgartner Viggo Stabells Have i Risskov, lidt nord for Århus. Angående Sorten har Hr. St. i Brev af 1912 meddelt mig følgende:

»Risskov Rambour, Syn. Risskovæble, Risskov Vinteræble. Modertræet er ca. 40 år gammelt og plantet af en Gartner Jørgensen, som efter at have været Gartner på Hessel ved Grenå købte den herværende Ejendom, som da var skovbevokset, ryddede Skoven og anlagde Gartneri. Træerne til Frugthaven fik han for Størstedelen hos afdøde Gartner M. Jensen, Skovdal, men jeg har vist nævnte Gartner Jensen de her omtalte 2 Æblesorter (R. R. og Vejløæble), og han udtalte, at de ikke stammede fra ham, og at han ikke kendte Frugterne.

Modertræet »Risskov Rambour« har på en ca. l Mtr. høj Stamme kraftige opretvoksende Grene, som danner en ret tæt Krone uden Tilbøjelighed til at sprede sig. Jeg har ompodet flere Træer med R. R., og de har alle den kraftige oprette Vækst. Okulanter fra forrige år gav i den tørre Sommer ifjor meterlange Skud. På Dværgrod synes Sorten at være svagtvoksende. Sorten må kaldes rigt og årligt bærende.«

På Landsudstillingen havde Hr. St. udstillet velbevarede årgamle Frugter i September, og 1912 holdt de sig godt her hos mig Juli Måned ud.

Beskrivelse af Frugten: Størrelse: stor, 8586 mm bred, 6578 mm høj. Form: fladrund eller bredt afstumpet kegleformet, ligner i Form en Del en stor Cox's pomona, Bug under Midten, enkeltvis er den ene Side stærkere udviklet. Bæger: forholdsvis lille, halvåbent eller åbent, Bladene smalle, spidse, glatte, adskilte ved Grunden; Hulen dyb, middelvid. Ribber store, dog ret bløde, Tværsnit kantet. Stilk: kort, ofte en Knort, Hulen middeldyb, snæver, kantet af Ribberne, med ubetydelig brun Strålerust; en Svulst findes ofte. Hud: mat lysegrøn, senere mørke? gul med grønne Flammer, Solsiden undertiden med tynd rød Dækfarve uden Striber eller Stænk; Punkter fine, spredte med bred Hov; små vorteagtige Rustfigurer er ret hyppige. Svagt fedtet. Kærnehus: meget lille, Aksen vid, Rum stærkt tilspidsede opad, mere rundt tilspidsede nedad, Vægge glatte, Kærner middelstore, lysebrune. Bægerrør: en smal dyb Kegle, Tråde dybtstillede. Griffel halvkløvet, fint håret over Delingsstedet. Kød: hvidt med grønt Skær og grønne Årer, marvet, saftigt, sødt vinsyrligt uden Aroma. Modningstid: Februar til langt ud på Foråret, ofte til der kommer Æbler igen. Værd: er en fortrinlig Køkken- og Torvefrugt.

PPippinM8.jpg Fig. 191. Risskov Rambour.

Om Træet se foran. Årsskud: mørkebrune med Sølvhud og mange langagtige Barkporer. Bladknopper: små, tilliggende, med rødlige Knopskæl. Blade: langeliptiske, mørkegrønne, fint savtakkede, Stilke lange, tykke, grønne, dunede. Frugtknopper: store, ægformede, med rødlige, dunede Knopskæl.