Ny ansökningsperiod 2020

En grupp människor står i ett fält med spannmålsväxter.
Ett av de nuvarande PPP-projekten, 6P, fokuserar på ny teknologi inom växtfenotypning.

Mellan den 1 juni och den 15 September 2020 tar det nordiska PPP-samarbetet emot nya projektförslag. Förslagen ska röra pre-breeding för växter inom området anpassning till miljö- och klimatförändringar. Välkommen med er ansökan!

Syftet med ansökningsperioden är att hitta projekt som kan främja användandet av genetiska resurser för att förbättra motståndskraften mot miljömässiga och biologiska stressfaktorer bland grödor som är viktiga för de nordiska länderna.

Cirka 24 miljoner SEK kommer att delas ut i denna ansökningsomgång till nästa projektperiod som inleds i mars 2021 och avslutas i december 2023. Finansieringen i projekten väntas uppgå till 16 miljoner SEK per beviljat projekt, varav 8 miljoner SEK/år kommer från offentligt håll och motsvarande belopp om minst 8 miljoner SEK/år kommer från de olika deltagande organisationerna i projektet. Medfinansieringen kan vara både i form av direktbetalning och arbetstimmar.

Ansökningen är öppen för:

  • nordiska växtförädlingsorganisationer och -företag som redan ingår i PPP eller är kvalificerade att ingå, förutsatt att finansieringen från de nordiska länderna följer tidigare indikationer.
  • nordiska forskningsorganisationer
  • andra samarbetspartners kan delta i projektansökan under förutsättning att dessa partners också bidrar med sin del till den offentliga-privata finansieringen. Exempel på sådana partners kan vara intressenter från de baltiska länderna.

Läs mer i dokumenten nedan:

Ansökningstext Ansökningsformulär Budgetformulär