Svart, vit och brun Färöponny står framför ett vattendrag och karga berg.

Ny forskning på Færøysk hest publisert

Den Færøyske hesten anses som kritisk truet. NordGen har i mange år jobbet for å hjelpe med å ta vare på den unike rasen og nylig har en studie som finner muligheter for bevaring av rasen blitt publisert.

Utflykt i sommar? Missa inte utomhusutställningen om vilda kulturväxtsläktingar

Under sommaren visas utställningen på flera platser i de nordiska länderna.

Myyntikoju vanhanajan markkinoilla. etualalla villasta tehtyjä kirjavia lapasia

Ökad kunskap om lantrasdjur i norr

Det NordGen-ledda 3MC-projektet besöker Peräpohjola marknad i Torneå för att öka kunskap om de nordiska fjällboskapen. På marknaden går det att klappa kor av rasen nordfinsk boskap, och på Tornedalens museum berättar veterinär Ossi Kemppainen om en spännande räddningsinsats.

Gröna träd ramar in en stenig strand, ett kallt hav och snötäckta berg.

NordGen deltog i Tromsömöte där nordiska ministrar diskuterade mat, jordbruk och resiliens

Midnattssolen lyste på de delvis snötäckta bergen när tio nordiska ministrar samlades i Tromsö för att diskutera utmaningar för det nordiska jordbruket.

Genre photo of forest excursion

Möjligheter och utmaningar inom skoglig föryngring när NordGen Skogs konferens arrangeras i Lund

Skogskonferensen går av stapeln den 27-28 september, läs mer om det spännande programmet.

Läs hela artikeln
A group of people standing with their backs against the camera facing the Svalbard Global Seed Vault.

Frön från alla de nordiska och baltiska länderna finns nu lagrade i det globala frölagret på Svalbard

Litauens nationella genbank har nu skickat sin första försändelse med frön till Svalbard Global Seed Vault.

Läs hela artikeln

Representanter från 30 länder kommer till Malmö och Alnarp för att diskutera europeisk strategi om biologisk mångfald

Den 7-9 juni kommer nätverket ECPGR till NordGen för att diskutera Europas nya strategi för växtgenetiska resurser.

Läs hela artikeln